Meeuwenoverlast

Op de Algemene Ledenvergadering lieten meerdere bewoners weten dat ze nachts gewekt worden door meeuwengekrijs.

Het probleem van meeuwenoverlast wordt bij de gemeente behandeld door mevrouw Mieke Timmer, beleidsmedewerker Stedelijke ontwikkeling.

Zij gaf ons onderstaande reactie op onze klacht (berg de oordoppen nog maar niet op…):

Het broedseizoen van de meeuwen is momenteel begonnen. Dat betekent meer meeuwenoverlast. De meeuwen zijn nu eieren aan het leggen en als er jonge meeuwen zijn, zal het gekrijs niet minder worden.

De meeuw is een beschermde vogel. Dat betekent dat er maar weinig maatregelen zijn om de meeuwenoverlast te verminderen.

De gemeente Leiden heeft, samen met de gemeenten Alkmaar en Haarlem een ontheffing gekregen van de wet Natuurbescherming. Hiermee mogen wij meeuweneieren op daken verwisselen voor nepeieren.

Als er geen jonge meeuwen komen, zal de meeuwenoverlast minder zijn.

Indien er eieren gespot zijn op daken in uw buurt kan dat gemeld worden. Er is een meldingsformulier beschikbaar op onze website: https://gemeente.leiden.nl/formulieren/melding-overlast-meeuwen/

 

Als bewoner kunt u ervoor kiezen uw dak meeuwwerend te laten maken. Ik raad u aan dat door een professioneel bedrijf te laten doen (bv. PCF Holland).

 

Geef een antwoord