ALV verslag

Op maandag 24 april vond de Algemene Ledenvergadering Vereniging Pancras-West plaats in de bovenzaal van Koetshuis de Burcht. Hieronder kunt u het verslag vinden van deze vergadering.

Het bestuur heeft de volgende nieuwe actiepunten opgesteld naar aanleiding van deze vergadering en dan met name de punten die naar voren werden gebracht tijdens de rondvraag.

Verkeersoverlast met name van automobilisten onbekend in de wijk (‘zwerfverkeer’) en de situatie op marktdagen in de Nieuwstraat (opnieuw) aankaarten bij de gemeente. Specifiek borden ‘alleen bestemmingsverkeer’ plaatsen.
Dit punt zal in ieder geval in het komende buurkaderoverleg worden meegenomen. Verder wordt er nog gekeken wie de verantwoordelijke ambtenaar is en zal hiermee een gesprek aangegaan worden.

-Fiets overlast in zijn algemeen en specifiek op martktdagen aankaarten en kijken naar oplossingen.
De vraag is inmiddels neergelegd bij de wijkregisseur of het eventueel mogelijk zou zijn om tijdens marktdagen een tijdelijke fietsenstalling naar voorbeeld Steenschuur op het plein voor de Hooglandse Kerk te realiseren. Verder zal er gekeken worden of het mogelijk is om gebruik van de ondergrondse en gratis fietsenstallingen bij de Waag en onder Hudson’s Bay te stimuleren. Verder zou dit punt ook passen in het buurtkaderoverleg.

-Communicatie vanuit de gemeente verbeteren o.a. naar aanleiding van het nieuwe feest op Koningsdag op de Karnemelksebrug. Communicatie in zijn geheel kan beter.
Dit actiepunt moet worden opgepakt maar het burgemeesteroverleg lijkt een goede kandidaat om dit aan te kaarten.

-Meeuwenoverlast, uitzoeken of hier niet wat aan gedaan kan worden.
Zie het nieuwsbericht hier.

Het verslag:
Verslag 2018-ALV 24 april

Geef een antwoord