Binnenstadwijken willen minder geluidsoverlast

De verzamelde wijkverenigingen Stadsdeel Midden waaronder Pancras-West willen een aanscherping van het geluidbeleid voor evenementen. Dat schrijven zij in een notitie aan wethouder Yvonne van Delft.

In de binnenstad wordt een toenemend aantal evenementen georganiseerd, waarbij (versterkte) muziek een steeds grotere rol speelt. Bewoners ondervinden hiervan steeds vaker overlast. De overlast wordt niet alleen veroorzaakt door de evenementen zelf. De (geluid)overlast in de binnenstad ontstaat ook door een toename van toerisme (Airbnb), verkamering, horeca en terrassen. Dit leidt bij een aantal binnenstadbewoners tot slaap- en gezondheidsproblemen.

Conclusies en aanbevelingen:

De wijkorganisaties zijn bij het opstellen van de notitie Geluid bij evenementen onder andere geadviseerd door de Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG). Verder hebben zij gekeken naar het nieuwe geluidbeleid voor evenementen 2018 van Amsterdam en de ervaringen van haar (binnenstad)bewoners. Dit leidde tot de volgende conclusies en aanbevelingen:

  • Het huidige geluidbeleid in Leiden is ontoereikend om het complexe probleem aan te kunnen. Het biedt wel voldoende aanknopingspunten voor verbetering.
  • Een geluidbeleid kan worden aangescherpt door strikte geluidsnormen voor elk van de vier geluid categorie├źn 1, 2a, 2b en 3, die aan evenementen wordt toegewezen. Dit zijn lagere normen dan de bestaande en vergelijkbaar met die van Amsterdam. En verder door een maximum geluidsnorm op het evenemententerrein zelf, afhankelijk van de grootte van het evenement.
  • De maximale geluidbelasting op elk van de ongeveer dertig evenementenlocaties in Leiden moet opnieuw worden vastgesteld. Hierbij moet rekening worden gehouden met de grootte van de locatie, het aantal woningen aan en nabij de evenementenlocatie en de geluidwerende voorzieningen van omliggende woningen om een te hoge gevelbelasting te voorkomen.
  • Ook het maximaal aantal evenementen per locatie moet opnieuw worden vastgesteld. Daarbij moet rekening worden gehouden met de ligging van de evenementenlocatie ten opzichte van aangrenzende woonwijken, geluidwerende voorzieningen en een eventuele overlap met naastgelegen locaties.

De notitie is hier te vinden:

Notitie geluidbeleid bij evenementen

Geef een antwoord