Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging Pancras-West op dinsdagavond 16 april a.s. om 20.00 uur in de bovenzaal van restaurant De Gaanderij, Nieuwstraat 32.

Agenda:

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Goedkeuring verslag ALV 24 april 2018
  3. Jaarrekening 2018 en begroting 2019
  4. Ontwikkelingen in de wijk:
  • herinrichting van de Kaasmarkt en de Hooigracht, horeca Nieuwe Rijn
  • gemeentelijk beleid m.b.t. parkeren en autoluw centrum
  • evenementen en overlast
  1. Vooruitblik op activiteiten van de vereniging
  2. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
  3. Sluiting

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid tot bijpraten en wij bieden u daarbij graag een drankje aan. Wij hopen u dinsdagavond 16 april te kunnen begroeten.

Geef een antwoord