Kaasmarkt inspraak en inloopavond

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Kaasmarkt vastgesteld voor inspraak. Hiermee krijgen de plannen voor de Kaasmarkt verder vorm. De stukken zijn openbaar op de website van de gemeente Leiden. De stukken zijn te vinden op https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/werkzaamheden-in-leiden/bouwen-aan-de-stad/kaasmarkt/ en in te zien op het Stadsbouwhuis Lange Gracht 72 en het stadhuis.

Nu het college de plannen heeft vastgesteld voor inspraak kan iedereen reageren van 4 oktober 2019 tot en met 14 november 2019. In die periode zullen de stukken ook te vinden zijn op www.leiden.nl/inspraak  Daarna wordt het Stedenbouwkundig PvE opnieuw door het college behandeld en vervolgens ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Op 15 oktober organiseert de gemeente een inloopavond van 17.00-19.00 uur in het Kunsthuis Leiden, Nieuwstraat 35.

Geef een antwoord