Kaasmarkt actiegroep

Een aantal bewoners heeft naar aanleiding van de publicatie van het stedenbouwkundig programma van eisen een actiegroep opgericht. De actiegroep pleit door middel van een website, posters, een handtekeningenactie en een online petitie voor een groen alternatief in plaats van het huidige plan dat op tafel ligt. Er is behoefte aan groen, licht en lucht ipv stenen.

Wilt u de actie steunen ?

Ga naar www.kaasmarktpark.nl om de online petitie te ondertekenen of mail erictmannetje@hotmail.com of sam.messiaen@kraton.com indien u een poster wilt ophangen of indien u wilt meehelpen met de actie.

De actiegroep heeft inmiddels een inspraaknota ingeleverd bij de gemeente.

Geef een antwoord