Verslag Burenbeurs

Burenbeurs Pancras-West 11 september

Op woensdagavond 11 september vond de eerste Burenbeurs plaats in Pancras-West, een initiatief voor buren door buren met als doel om in de buurt met elkaar in contact te komen en samen activiteiten te starten. Het idee voor deze Burenbeurs komt uit de koker van Annette van den Boom, Jeroen van Daelen en Klaas Wits.

Er waren drieëntwintig buurtgenoten aanwezig, een verrassend grote opkomst. Het was een levendige avond met veel vraag en aanbod, suggesties en wensen. Uiteindelijk bleek dat er voor 6 activiteiten voldoende animo te zijn. Deze activiteiten worden door de initiatiefnemers zelf de komende tijd gestart.
De nieuw te starten activiteiten zijn:

 • De Lezingenclub
 • Knarrenhof (hoe kun je op een goede manier oud worden in Pancras-West)
 • Inloop-koffieochtend
 • Wandelclub
 • Geschiedenis club (geschiedenis van Pancras-West)
 • Kookclub
  Daarnaast zijn er drie activiteiten die al lopen, te weten:
 • Vitality Club (training buiten) maandag- en donderdagochtend 9.00 tot 10.00 uur op de
  Hooglandse Kerkgracht/Burcht
 • Sportclub/volleybal maandagavond in de Kaasmarktschool
 • Jeu-de-boules zondagmiddag (bij mooi weer) op de Hooglandse Kerkgracht.

Een mooi resultaat voor een eerste keer, en hiervoor dank aan de deelnemers. Ook de Galerie Amber bedankt voor haar gastvrijheid. We hopen dat in de komende tijd deze initiatieven zich verder gaan ontplooien.

Mocht u interesse hebben voor één van deze activiteiten dan kunt u een email met daarin uw voorkeur sturen naar info@pancraswest.nl en dan brengen we u in contact brengen met de initiatiefnemers van de desbetreffende activiteit.

Geef een antwoord