Petitie Kunst & Cultuur moet op de Kaasmarktschool blijven

Het burgerinitiatief B.ONT.Leiden ondersteunt op dit moment het initiatief van de kunstenaars in de Kaasmarktschool, die een stichting hebben opgericht om de Kaasmarktschool van de gemeente te kunnen kopen.

Het is belangrijk voor de diversiteit en culturele klimaat in de stad, dat deze broedplaats voor kunst en cultuur blijft behouden en verder voor iedereen toegankelijk blijft, omdat bestaande broedplaatsen uit hun voegen barsten en er in de Kaasmarktschool een uniek aanbod aan kunstenaars en activiteiten hun plek hebben.
Daarom heeft B.ONT.Leiden ​op 10 Februari 800 handtekeningen aan de wethouder Yvonne van Delft aangeboden. De handtekeningen hebben als doel de Kaasmarktschool te behouden voor kunst en cultuur, en zijn in 2017 en 2019 tijdens o.a. de kunstroute verzamelt. Het doel was Mevrouw van Delft en het college van bestuur ermee laten zien, hoe belangrijk deze plek voor de Leidse burgers is en vooral hoe veel deze broedplaats nu al bijdraagt aan de vorming van de culturele identiteit in de stad, en dit in de toekomst kan blijven doen. Verder zou de Kaasmarktschool in het centrum van ´de stad van kunst en kennis´ een podium aan Leidse kunstenaars kunnen bieden om zo hun werken meer dan alleen één keer per jaar tijdens de kunstroute te laten zien. Samen met de rustige tuin, die de visie van Leiden om te vergroenen zou kunnen ondersteunen, hoort het gebouw tot één van de weinige overgebleven gangenscholen met een monumentenstatus. Dit te behouden als centrum voor het doorgeven van artistieke kennis, van oude ambachten en als een ontmoetingsplek voor alle burgers zou een kans voor de gemeente zijn, die in onze ogen goed past bij het nieuwe beleid en visie van dit college.

De wethouder gaf aan in het gesprek met B.ONT.Leiden zich hard te willen maken voor het behoud van in ieder geval een deel van de culturele functie voor de Kaasmarktschool maar dat nu eerst de huidige gebruikers van de school aan zet zijn. Verder zal ze de handtekeningen aanbieden aan het college.

Wilt u meer weten over B.ONT.Leiden of hun initiatief om de Kaasmarktschool als culturele broedplaats te behouden? Neem dan contact op met ​info@bontleiden.nl​ of kijk op ​www.bontleiden.nl ​.

Geef een antwoord