Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging Pancras-West op dinsdagavond 8 september a.s. om 20.00 uur in de Tuinzaal van Koetshuis de Burcht.

Agenda: 

  • Opening en vaststelling agenda 
  • Goedkeuring verslag ALV 16 april 2019 
  • Goedkeuring Jaarrekening 2019 met décharge van bestuur, goedkeuring begroting 2020
  • Voordragen Philip Spinhoven als nieuw bestuurslid
  • Ontwikkelingen in de wijk.
  • Vooruitblik op activiteiten van de vereniging 
  • Wat verder ter tafel komt en rondvraag 
  • Sluiting 

De stukken voor deze vergadering zullen ter vergadering aanwezig zijn en twee weken voor aanvang hier op de website aangeboden worden ter download. Na afloop van de vergadering is er gelegenheid tot bijpraten en wij bieden u daarbij graag een drankje aan. Wij hopen u dinsdagavond 8 september te kunnen begroeten.

Geef een reactie