Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van Vereniging Pancras-West nodigt u uit voor de:

Algemene Ledenvergadering
dinsdagavond 8 september a.s. om 20.00 uur

locatie: De Burcht

Deze buitenlocatie hebben we gekozen om het risico van besmetting door het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Uiteraard verzoeken we u niet naar de vergadering te komen als u gezondheidsklachten heeft die lijken op de symptomen van het coronavirus.

We zetten geen stoelen neer, dus wie wil zitten dient zelf een stoel of krukje mee te nemen! Bij slecht weer wijken we uit naar de Tuinzaal van Sociëteit de Burcht: Burgsteeg 14, ingang begane grond.

Deze zaal zal zo ingericht zijn dat we anderhalve meter afstand kunnen bewaren.

Agenda:
● Opening en vaststelling agenda
● Goedkeuring verslag ALV 16 april 2019
● Goedkeuring Jaarrekening 2019 met décharge van bestuur, goedkeuring begroting 2020
● Voordragen Philip Spinhoven als nieuw bestuurslid
● Ontwikkelingen in de wijk:
○ Gevolgen van het Coronavirus
○ Evenementen
○ Horeca in de wijk
○ Enquête en alternatief plan Kaasmarkt
○ Kaasmarktschool
○ Autoluwe binnenstad
○ Parkeren
○ Bewonersinitiatieven
○ Opzeggen samenwerking gemeente en WOB verzoeken
● Vooruitblik op activiteiten van de vereniging
● Beantwoording vragen uit de Ledenvergadering van vorig jaar
● Wat verder ter tafel komt en rondvraag
● Sluiting

Hieronder vind u de financiële stukken en het conceptverslag ALV 2019 die op de vergadering ter goedkeuring zullen worden behandeld.

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid tot bijpraten en wij bieden u daarbij graag een drankje aan. Wij hopen u dinsdagavond 8 september te kunnen begroeten.

Geef een antwoord