Rijk verleden, onzekere toekomst – De Lutherse Kerk te Leiden

Informatie- en discussiebijeenkomst 

Hooglandse Kerk en digitaal, woensdag 16 juni, 20.00 – 21.30 uur 

Aan de fraaie Hooglandse Kerkgracht staat, iets naar achteren, de Lutherse Kerk uit 1618. De kerk is  een bijzonder monument, een van de 100 fraaiste van ons land. Enkele jaren geleden is deze kerk in  het bezit gekomen door Citystone, een projectontwikkelaar uit Amsterdam. Nadat hij de consistorie  en de tuinen van de kerk heeft verkocht, heeft hij plannen, erin een boutique-hotel te vestigen. Het  is een understatement dat er ruimte is voor grote twijfel aan de zinvolheid van deze herbestemming.  

In een publieksbijeenkomst wil de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL), in samenwerking met  de werkgroep Lutherse Kerk van de wijkvereniging Pancras-west, de mogelijkheden verkennen van  een veel passender herbestemming van dit juweel. 

Programma 

∙ Dagvoorzitter Yaël Vinckx start de gedachtewisseling met een schets van de stand van zaken  rond de Lutherse Kerk met focus op het behoud en een zinvolle herbestemming tegen de  achtergrond van het historisch karakter van de Hooglandse Kerkgracht en de wijk. 

Gregor J.M. Weber (Rijksmuseum) belicht de monumentale waarde van de Lutherse Kerk. ∙ Jaap Jan Steensma (secretaris van het College van Orgel-adviseurs Nederland) schetst kort de  historische waarde van het Wolffertsorgel in de kerk. 

∙ De toekomst van religieus erfgoed en de herbestemming van oude kerken zal worden besproken  door Mascha van Damme, een van de auteurs van het recent verschenen boek “Kerkgebouwen:  88 inspirerende voorbeelden van nieuw gebruik”. 

∙ De deelnemers zullen dan, in kleine groepen of breakout rooms hun inbreng kunnen leveren in  een brainstorm over de vraag: Wat kun je met een monumentale kerk doen? Jan-Jaap de Haan, vicevoorzitter van de HVOL sluit de bijeenkomst af met conclusies en opties  over de kerk, uitwaaierend naar een breder beeld van de wijk. 

Aanmelding voor deelname 

Belangstellenden kunnen alleen (online of fysiek) deelnemen aan deze bijeenkomst na aanmelding door een mailbericht (met vermelding van hun naam) aan lezingen@oudleiden.nl. Daarbij dient men aan te geven of men de bijeenkomst fysiek wil bijwonen of alleen online en of men aan de online  discussie wil deelnemen. Deelnemers die de bijeenkomst online volgen, krijgen tijdig de  noodzakelijke informatie over de digitale toegang tot de bijeenkomst. 

Op de HVOL-website (www.oudleiden.nl) wordt zo nodig aanvullende informatie bekendgemaakt.

Geef een antwoord