Overleg gemeente, bewoners en ondernemers over Nieuwstraat

Op 5 juli j.l. vond er een overleg plaats over de voorgenomen maatregel om de Nieuwstraat tweerichtingsverkeer te maken. De vertegenwoordigers van de gemeente gaven een inkijkje in het grotere geheel: een groene vitale en autoluwe binnenstad met zero emissie.

Waarom dit overleg? Na het afsluiten van de Hartesteeg en Beschuitsteeg is de verkeerssituatie in de Nieuwstraat en rondom de Hooglandse Kerk aanzienlijk verslechterd. Er is slechts één mogelijkheid om de wijk te verlaten, de straten zijn smal en vaak geblokkeerd door stilstaand verkeer en vaak wordt er tegen de rijrichting ingereden.

Om deze situatie te verbeteren wordt tijdens deze bijeenkomst een plan gepresenteerd en bediscussieerd om de Nieuwstraat tweerichtingsverkeer te maken. Uit de levendige discussie wordt duidelijk dat zowel ondernemers als bewoners geen voorstander zijn van de voorgenomen maatregel om de Nieuwstraat tweerichtingsverkeer te maken.

Hoe dan wel de verkeerssituatie verbeteren?

Allereerst is het van belang om het uiteindelijke gezamenlijke doel voor ogen te houden: een autoluwe en groene binnenstad. Alle tussentijdse acties en maatregelen zouden hier een bouwsteen voor moeten zijn. Met een maatregel om uitsluitend kleinere, schonere en lichtere vrachtauto’s toe te staan worden de verkeersproblemen in onze historische wijk al een stuk kleiner zijn. Daarnaast zijn er op de Hooigracht een groot aantal laad- en losplekken. Als deze worden gebruikt en het vrachtverkeer niet meer de wijk inrijdt wordt er ook veel overlast voorkomen. Overigens is het ook aan de gemeente om zijn vervoersmiddelen door de wijk aan te passen en hier wellicht het voortouw in te nemen.

De gemeente heeft aangegeven alle opmerkingen en adviezen uit deze bijeenkomst mee te nemen en is voornemens een vervolgbijeenkomst te organiseren.

Geef een antwoord