Meld meer zaken via 14071

Uit het buurtkaderoverleg, een overleg tussen wijkverenigingen in en rondom de binnenstad, politie, handhaving en wisselende instanties, kwam sterk het beeld naar voren dat er te weinig meldingen door burgers worden gedaan. Wij als wijkvereniging hebben ook wel eens die indruk. Voor beleidsveranderingen zijn meldingen (en dan met name het aantal en verschillende bronnen) veelal een voorwaarde ter onderbouwing. Zowel politie als handhaving heeft soms moeite om zaken die ze wel degelijk signaleren te onderbouwen aan de hand van meldingen via de gemeente die worden bijgehouden in een database. Wij willen dan ook graag oproepen om zaken die u opvallen vaker te gaan melden. Het gaat dan niet alleen om zaken waarbij de politie moet optreden maar ook om zaken die u niet bevallen, waar u zich zorgen om maakt of die in uw ogen beter kunnen. Klagen mag en is welkom en is zelfs een grote driver achter verandering en verbetering.

Het meest geschikt hiervoor is het nummer 14071,de klantenservice van de gemeente en handhaving.

Op onze site kunt u verder een lijstje handige telefoonnummers vinden die u kunt gebruiken om de meldingen te doen en we zullen dit lijstje ook gaan opnemen in de PANgeCRAS wijkkrant.

https://pancraswest.nl/handige-telefoonnummers/