Verzoek handhaving onrechtmatig gebruik verkeersborden in brief aan college van B&W Leiden

Wijk vereniging Pancras-West heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden op 15 mei 2023 j.l. schriftelijk een verzoek gedaan tot handhaving van het onrechtmatig gebruik van verkeersborden. In de Hartesteeg te Leiden zijn sinds enige tijd door de uitbater op de gevels van het restaurant Pavarotti vijf, op verkeersborden gelijkende, verbodsborden aangebracht. Deze borden hebben de vorm van een rond bord met een rode band en een afbeelding van een fiets met de tekst “FIETSEN WORDEN VERWIJDERD’”. Wij zijn van oordeel dat de uitbater hiermee in overtreding is en verzoeken uw college om handhaving van de wettelijke bepalingen inzake het plaatsen van verkeersborden uitsluitend door of met toestemming van het bevoegd gezag. We zijn in afwachting van een reactie op ons verzoek.

Pancras-West zoekt nieuwe bestuursleden

Woon je in Pancras-West en wil je de buurt nog beter leren kennen?

Ben je geïnteresseerd in de ontwikkeling van de wijk en de stad?

Heb je affiniteit met kunst / cultuur / ondernemerschap / energietransitie etc.

Wij zoeken enthousiaste nieuwe bestuursleden die mee denken en doen!

Wil je meer weten? Stuur dan een berichtje naar bestuur@pancraswest.nl.