Handige telefoonummers

Klantenservice gemeente Leiden en handhaving: 14071 (ook voor klachten / overlast)
Politie zonder zwaailicht: 0900-8844
Geluidsoverlast lijn: 071-5167015 (hele nacht bereikbaar)
Meldpunt zorg en overlast (GGD) : 088-3083620 (verwarde personen / psychische problematiek)
Dennis Perdok, wijkagent: 06-22961517
René Verdel, wijkregisseur: 06-54374769
Martin Oppelaar, handhaving binnenstad: 06-52526032 / 071-5166032
Wanita Mahesh, coördinator wijkbeheer, 071-5165198
Brandweer (informatie), 088-2465000
Ambulance (informatie), 071-5730000

Verder bestaan er enkele apps die gebruikt kunnen worden om meldingen aan te brengen bij de gemeente:
BuitenBeter‘ & ‘Verbeter de buurt