Handige telefoonummers

  • Klantenservice gemeente Leiden en handhaving: 14071 (ook voor klachten / overlast)
  • Politie zonder zwaailicht: 0900-8844
  • Geluidsoverlast lijn: 071-5167015 (hele nacht bereikbaar)
  • Meldpunt zorg en overlast (GGD) : 088-3083620 (verwarde personen / psychische problematiek)
  • Dennis Perdok, wijkagent: 06-22961517
  • René Verdel, wijkregisseur: 071-5167809 (R.Verdel@leiden.nl)
  • Martin Oppelaar, handhaving binnenstad: 06-52526032 / 071-5166032
  • Wanita Mahesh, coördinator wijkbeheer, 071-5165198
  • Brandweer (informatie), 088-2465000
  • Ambulance (informatie), 071-5730000

Verder bestaan er enkele apps die gebruikt kunnen worden om meldingen aan te brengen bij de gemeente:
BuitenBeter‘ & ‘Verbeter de buurt