Auto Coöperatie Kaasmarkt

Eind 2019 is de Auto Coöperatie Kaasmarkt U.A. (ACK) opgericht. Deze coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid heeft als doel het leasen en beheren van auto’s rond de Kaasmarkt in Leiden, zodat we minder auto’s die stilstaan (‘blik’) in onze wijk hebben, we duurzamer reizen én we fiks op kosten besparen, want een auto delen met iemand anders kan je tot de helft van de kosten schelen; en deel je het met zijn vieren dan kan je voordeel wel oplopen tot 75%!

De coöperatie telt inmiddels 4 leden, heeft een subsidie van de gemeente ontvangen en heeft per 1 mei beschikking over 2 auto’s, waaronder een fonkelnieuwe VW Polo TGI (aardgas) en een hybride bestelauto (aardgas/benzine). Nú is dus het moment om mee te doen aan het initiatief en lid te worden van de coöperatie.

Bij eerdere gelegenheden bleek er veel animo in onze wijk voor dit initiatief te zijn, maar hadden mensen ook nog veel praktische vragen over bijvoorbeeld de kostenverdeling, welke auto’s en de risico’s. Om een antwoord op die vragen te krijgen hebben we een openbare vergadering belegd.

Hier vind u de presentatie die op de vergadering is gegeven:

Voor meer info: auto.kaasmarkt@gmail.com

Een Goede Buur

Sinds november 2019 is Een Goede Buur in de Binnenstad te vinden in Nieuw Pancrat op de Middelstegracht 85.

Een Goede Buur legt contacten tussen inwoners van de wijk.

Het is prettig wonen in een wijk waar mensen elkaar kennen en er voor elkaar zijn. Een Goede Buur heeft overzicht over activiteiten in de wijk en publiceert dit elk kwartaal in een wijkprogramma. Wie iets organiseert en wie ideeën of wensen heeft, kan dit delen bij Een Goede Buur. Zo kun je publiek, een locatie, meedenkers of helpende handen zoeken.


Een Goede Buur heeft informatie en advies over vragen die mensen hebben op het gebied van dagbesteding, financiën, huisvesting, ondersteunende dienstverlening, vervoer, welzijn, zorg etc. Als dat nodig is helpt Een Goede Buur naar de ondersteuning die bewoners nodig hebben. Het Sociaal wijkteam is erbij aangesloten en andere organisaties in Leiden en in de wijk zijn goed bekend.

Het binnenstad programma:

Nieuwjaarsreceptie 12 januari 2020

Het bestuur nodigt u uit voor de nieuwjaarsreceptie op zondagmiddag 12 januari vanaf 16.00 uur in de tuinzaal van ‘Grand Café De Burcht’. Wij zien er naar uit om samen met u en buurtgenoten het glas te heffen op een gezond en uitdagend 2020.

Na afloop is er eventueel de mogelijkheid om een dagschotel te nuttigen in het restaurant. We zien u graag op 12 januari.

Mindervaliden toegang Hooglandse Kerkgracht

Inmiddels zijn er, mede door het initiatief van de wijkvereniging, een aantal aanpassingen aan de banden van het middenstuk van de Hooglandse Kerkgracht gerealiseerd om zo het middenstuk beter toegankelijk te maken voor mindervaliden.

Een goede zaak, zeker gezien het aantal evenementen en wijkactiviteiten die plaats vinden op het middenstuk. Mensen met bv. een rolstoel maar ook kinderwagens of ieder ander die moeite heeft met de hoogte van de stoepranden kunnen nu makkelijk op het middenstuk komen en genieten van deze mooie gracht .

Met dank aan de gemeente en onze wijkregisseur, René Verdel, die gehoor gaven aan onze wens voor betere toegang en het realiseren ervan!

Kaasmarkt actiegroep

Een aantal bewoners heeft naar aanleiding van de publicatie van het stedenbouwkundig programma van eisen een actiegroep opgericht. De actiegroep pleit door middel van een website, posters, een handtekeningenactie en een online petitie voor een groen alternatief in plaats van het huidige plan dat op tafel ligt. Er is behoefte aan groen, licht en lucht ipv stenen.

Wilt u de actie steunen ?

Ga naar www.kaasmarktpark.nl om de online petitie te ondertekenen of mail erictmannetje@hotmail.com of sam.messiaen@kraton.com indien u een poster wilt ophangen of indien u wilt meehelpen met de actie.

De actiegroep heeft inmiddels een inspraaknota ingeleverd bij de gemeente.

Inloop Koffie-ochtend in Pancras-West

Door een aantal buurtgenoten is het initiatief genomen om een tweewekelijkse koffie-ochtend te organiseren voor buurtgenoten in Pancras-West.

De Inloop Koffie-ochtend is een plek om elkaar te ontmoeten in een ongedwongen, levendige en vrijblijvende sfeer. Met elkaar van gedachten wisselen over de dingen van alle dag. Een gesprek aangaan over een thema dat je bezig houdt. Of simpelweg even wat gezichten zien onder het genot van een kop koffie of thee.

Wanneer?

Om de week op dinsdagochtend. Iedere even week.

Te beginnen op dinsdag 26 november.
Vervolgens 10 december, 7 januari, enzovoorts

Hoe laat?

Tussen 10:00 en 12:00 ben je welkom. Maar je komt en gaat tussen die twee tijdstippen wanneer je dat zelf wilt.

Waar?

Hooglandse Kerkgracht 8, de ruimte van Galerie Amber Kosten?

Om de kosten te dekken vragen we je een kleine vrijwillige bijdrage in de pot die op tafel staat.

Vragen?

Kom langs op de eerstvolgende inloop koffie-ochtend.
Of mail naar info@pancraswest.nl.

Je kunt ook Annette van den Boom of Klaas Wits even aanspreken.
Kom gerust eens de sfeer proeven. Weet je welkom!

Verslag Burenbeurs

Burenbeurs Pancras-West 11 september

Op woensdagavond 11 september vond de eerste Burenbeurs plaats in Pancras-West, een initiatief voor buren door buren met als doel om in de buurt met elkaar in contact te komen en samen activiteiten te starten. Het idee voor deze Burenbeurs komt uit de koker van Annette van den Boom, Jeroen van Daelen en Klaas Wits.

Er waren drieëntwintig buurtgenoten aanwezig, een verrassend grote opkomst. Het was een levendige avond met veel vraag en aanbod, suggesties en wensen. Uiteindelijk bleek dat er voor 6 activiteiten voldoende animo te zijn. Deze activiteiten worden door de initiatiefnemers zelf de komende tijd gestart.
De nieuw te starten activiteiten zijn:

 • De Lezingenclub
 • Knarrenhof (hoe kun je op een goede manier oud worden in Pancras-West)
 • Inloop-koffieochtend
 • Wandelclub
 • Geschiedenis club (geschiedenis van Pancras-West)
 • Kookclub
  Daarnaast zijn er drie activiteiten die al lopen, te weten:
 • Vitality Club (training buiten) maandag- en donderdagochtend 9.00 tot 10.00 uur op de
  Hooglandse Kerkgracht/Burcht
 • Sportclub/volleybal maandagavond in de Kaasmarktschool
 • Jeu-de-boules zondagmiddag (bij mooi weer) op de Hooglandse Kerkgracht.

Een mooi resultaat voor een eerste keer, en hiervoor dank aan de deelnemers. Ook de Galerie Amber bedankt voor haar gastvrijheid. We hopen dat in de komende tijd deze initiatieven zich verder gaan ontplooien.

Mocht u interesse hebben voor één van deze activiteiten dan kunt u een email met daarin uw voorkeur sturen naar info@pancraswest.nl en dan brengen we u in contact brengen met de initiatiefnemers van de desbetreffende activiteit.

STOP nieuwbouw Kaasmarkt

De gemeente Leiden wil de Kaasmarkt volbouwen met woningen. Hiermee verdwijnen onnodig parkeerplaatsen, uitzicht, bomen, bereikbaarheid, wooncomfort. Ook vervallen de mogelijkheden om onze woonomgeving te verfraaien/uit te breiden met bijvoorbeeld meer groen en verzorgde bestrating aan de Oude Rijn/Kaasmarkt. Met de nieuwbouwwoningen zet het veralmeriseren (Almere) door in het oude stadscentrum en dat is ongewenst.

Meer over de plannen: https://gemeente.leiden.nl/bestuur/denk-en-doe-mee/inspraak/

Op korte termijn sluit de inspraak voor iedereen, er is snel actie noodzakelijk. We raden iedereen aan bij beide dagen aanwezig te zijn en/of dit inspraakformulier in te vullenWe raden iedereen aan bij beide onderstaande dagen aanwezig te zijn en/of ons inspraakformulier in te vullen via de onderstaande QR-code.
– Aanstaande zondagmiddag 13 oktober om 12:00 uur is er een informele bijeenkomst voor alle bewoners (Pancras-west en Maredorp) en belanghebbenden. Deze is in De Twee Spieghels, Nieuwstraat 11.
– Dinsdag 15 oktober van 17:00-19:00 uur is er een inloop bijeenkomst georganiseerd door de gemeente Leiden voor alle bewoners (Pancras-west en Maredorp) en belanghebbenden. Deze is in Kunsthuis Leiden, Nieuwstraat 35.

Hartelijke groeten, Colin van Gestel (Hooigracht 106a) en Eric ‘t Mannetje (Oude Rijn 116a)

Zie de enquête op: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRRTI18u-ecMlSe6ZyLyG2dD5hSffJDU2ZOEvMD02qDsfvIw/viewform of gebruik de QR code:

Kaasmarkt inspraak en inloopavond

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Kaasmarkt vastgesteld voor inspraak. Hiermee krijgen de plannen voor de Kaasmarkt verder vorm. De stukken zijn openbaar op de website van de gemeente Leiden. De stukken zijn te vinden op https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/werkzaamheden-in-leiden/bouwen-aan-de-stad/kaasmarkt/ en in te zien op het Stadsbouwhuis Lange Gracht 72 en het stadhuis.

Nu het college de plannen heeft vastgesteld voor inspraak kan iedereen reageren van 4 oktober 2019 tot en met 14 november 2019. In die periode zullen de stukken ook te vinden zijn op www.leiden.nl/inspraak  Daarna wordt het Stedenbouwkundig PvE opnieuw door het college behandeld en vervolgens ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Op 15 oktober organiseert de gemeente een inloopavond van 17.00-19.00 uur in het Kunsthuis Leiden, Nieuwstraat 35.

Burenbeurs

WIE DOET DIE ONTMOET

Op zoek naar medespelers voor scrabble?
Zin in een stekjesbeurs?
Samen naar het museum? Of wandeltochten maken?
Wil je tuinieren maar heb je geen tuin?
Gereedschappen of apparaten die je wilt delen?
Een boekenclub beginnen of samen koken?
De geschiedenis van de wijk uitpluizen? Of samen naar de sportschool?
Wil je wat vaker je Nederlands oefenen?
Hand- en spandiensten aanbieden? Of hulp nodig bij het een of ander?
Heb je een ideaal en zoek je medestanders?
Wil je iets doen met buurtgenoten maar weet je niet goed wat?

Zomaar een greep uit wat je samen met buurtgenoten zou kunnen doen.
Brengt het je op ideeën wat jíj zou willen vragen of bieden?
Van groots en meeslepend tot klein en simpel. Iets wat al langer in je achterhoofd zit en er maar niet van komt of wat je nu opeens te binnen schiet.

Kom er mee voor de dag!
We nodigen je van harte uit voor de Burenbeurs van de Vereniging Pancras-West,
een gezellige beurs van vraag en aanbod
om met elkaar in contact te komen en activiteiten te starten.

Maar je mag natuurlijk ook alleen voor de gezelligheid komen.

woensdag 11 september 2019
van 19:30 tot ±21:00 uur
Hooglandse Kerkgracht 8
(de ruimte van galerie Amber)

VOOR BUREN DOOR BUREN MET BUREN

contact: info@pancraswest.nl