Fabels in de kunst

Eerste lezing in de serie Pancras-Westlezingen 

Hoeveel fabels kent u en wist u dat motieven uit de dierenfabels al vanaf de zeventiende eeuw worden uitgebeeld in de schilderkunst? Philips IV, de koning van Spanje, was de eerste die een serie van schilderijen op groot formaat met fabelmotieven bestelde. Rijke aristocraten volgden en lieten hun huizen decoreren met illustraties uit de fabels van La Fontaine. Zelfs in Nederlands zijn er fabelzalen.  

Lisanne Wepler, kunsthistorica aan de Leidse Unversiteit en woonachtig in Pancras-West, vertelt hierover in de eerste Pancras-Westlezing op woensdag 25 maart om 20.00 uur in galerie Zône. Zij zal ons ook voorbeelden laten zien van de zeventiende tot de twintigste eeuw van kostbaar ingerichte interieurs met rijke fabeldecoraties uit Spanje, Nederland, Frankrijk en Engeland. 

Toegang tot de lezing is gratis, maar gezien het beperkte aantal plaatsen vragen we u zich aan te melden via lezingenclub@pancraswest.nl​ om verzekerd te zijn van een plaats. 

De lezingenserie is een intiatief van Annette van den Boom-Melman, Cornelia de Haan, Hans Feddema, Humberto van der Star en Rob van den Boom. Het idee is om ten minste vier keer per jaar in Pancras-West een lezing of andere informatieve activiteit (zoals een rondleiding of wandeling) te organiseren die een link heeft met de buurt. 
Wilt u zich bij de leziningenclub aansluiten of heeft u een idee voor een lezing of andere activiteit, dan kunt u dat laten weten via ​lezingenclub@pancraswest.nl​.

De Burenbeurs

Vorig jaar september vond de eerste Burenbeurs plaats in Pancras-West, een initiatief voor buren door buren met als doel om in de buurt met elkaar in contact te komen en samen activiteiten te starten. Het idee voor deze Burenbeurs komt uit de koker van Annette van den Boom, Jeroen van Daelen en Klaas Wits. Er waren drieëntwintig buurtgenoten aanwezig, een verrassend grote opkomst. Het was een levendige avond met veel vraag en aanbod, suggesties en wensen. Uiteindelijk bleek dat er voor 6 activiteiten voldoende animo te zijn. Deze activiteiten worden door de initiatiefnemers zelf de komende tijd gestart. 

Er zijn inmiddels een aantal activiteiten die al lopen, te weten:  

 – De Lezingenclub  

​Vitality Club​ ​(training buiten) maandag- en donderdagochtend 9.00 tot 10.00 uur op de Hooglandse Kerkgracht/Burcht  

Inloop-koffieochtend​ (Hooglandse Kerkgracht 8, Galerie Amber, op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur om de week, op even weken) 

Wandelclub  

Pancrasse Buren​ ​(hoe kun je op een goede manier oud worden in Pancras-West)  

– ​Sportclub/volleyba​l ​maandagavond in de Kaasmarktschool  

– ​Jeu-de-boules​ ​zondagmiddag (bij mooi weer) op de Hooglandse Kerkgracht.  

 De nieuw te starten activiteiten zijn:   

Geschiedenis club​ ​(geschiedenis van Pancras-West)  

​Kookclub

 We hopen uiteraard dat in de komende tijd deze initiatieven zich verder gaan ontplooien.    Mocht u interesse hebben voor één van deze activiteiten dan kunt u een email met daarin uw voorkeur sturen naar ​info@pancraswest.nl ​en dan brengen we u in contact brengen met de initiatiefnemers van de desbetreffende activiteit.

Inloop Koffie-ochtend in Pancras-West

Door een aantal buurtgenoten is het initiatief genomen om een tweewekelijkse koffie-ochtend te organiseren voor buurtgenoten in Pancras-West.  

De Inloop Koffie-ochtend is een plek om elkaar te ontmoeten in een ongedwongen, levendige en vrijblijvende sfeer. Met elkaar van gedachten wisselen over de dingen van alle dag. Een gesprek aangaan over een thema dat je bezig houdt. Of simpelweg even wat gezichten zien onder het genot van een kop koffie of thee.  

Wanneer? Om de week op dinsdagochtend, iedere even week. Maar je komt en gaat tussen die twee tijdstippen wanneer je dat zelf wilt. Waar? Hooglandse Kerkgracht 8, de ruimte van Galerie Amber. Kosten? Om de kosten te dekken vragen we je een kleine vrijwillige bijdrage in de pot die op tafel staat. 

Vragen?  Kom langs op de eerstvolgende inloop koffie-ochtend. Of mail naar ​info@pancraswest.nl

Je kan ook Annette van den Boom of Klaas Wits even aanspreken. 

Kom gerust eens de sfeer proeven.  Weet je welkom!

Petitie Kunst & Cultuur moet op de Kaasmarktschool blijven

Het burgerinitiatief B.ONT.Leiden ondersteunt op dit moment het initiatief van de kunstenaars in de Kaasmarktschool, die een stichting hebben opgericht om de Kaasmarktschool van de gemeente te kunnen kopen.

Het is belangrijk voor de diversiteit en culturele klimaat in de stad, dat deze broedplaats voor kunst en cultuur blijft behouden en verder voor iedereen toegankelijk blijft, omdat bestaande broedplaatsen uit hun voegen barsten en er in de Kaasmarktschool een uniek aanbod aan kunstenaars en activiteiten hun plek hebben.
Daarom heeft B.ONT.Leiden ​op 10 Februari 800 handtekeningen aan de wethouder Yvonne van Delft aangeboden. De handtekeningen hebben als doel de Kaasmarktschool te behouden voor kunst en cultuur, en zijn in 2017 en 2019 tijdens o.a. de kunstroute verzamelt. Het doel was Mevrouw van Delft en het college van bestuur ermee laten zien, hoe belangrijk deze plek voor de Leidse burgers is en vooral hoe veel deze broedplaats nu al bijdraagt aan de vorming van de culturele identiteit in de stad, en dit in de toekomst kan blijven doen. Verder zou de Kaasmarktschool in het centrum van ´de stad van kunst en kennis´ een podium aan Leidse kunstenaars kunnen bieden om zo hun werken meer dan alleen één keer per jaar tijdens de kunstroute te laten zien. Samen met de rustige tuin, die de visie van Leiden om te vergroenen zou kunnen ondersteunen, hoort het gebouw tot één van de weinige overgebleven gangenscholen met een monumentenstatus. Dit te behouden als centrum voor het doorgeven van artistieke kennis, van oude ambachten en als een ontmoetingsplek voor alle burgers zou een kans voor de gemeente zijn, die in onze ogen goed past bij het nieuwe beleid en visie van dit college.

De wethouder gaf aan in het gesprek met B.ONT.Leiden zich hard te willen maken voor het behoud van in ieder geval een deel van de culturele functie voor de Kaasmarktschool maar dat nu eerst de huidige gebruikers van de school aan zet zijn. Verder zal ze de handtekeningen aanbieden aan het college.

Wilt u meer weten over B.ONT.Leiden of hun initiatief om de Kaasmarktschool als culturele broedplaats te behouden? Neem dan contact op met ​info@bontleiden.nl​ of kijk op ​www.bontleiden.nl ​.

Auto Coöperatie Kaasmarkt

Eind 2019 is de Auto Coöperatie Kaasmarkt U.A. (ACK) opgericht. Deze coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid heeft als doel het leasen en beheren van auto’s rond de Kaasmarkt in Leiden, zodat we minder auto’s die stilstaan (‘blik’) in onze wijk hebben, we duurzamer reizen én we fiks op kosten besparen, want een auto delen met iemand anders kan je tot de helft van de kosten schelen; en deel je het met zijn vieren dan kan je voordeel wel oplopen tot 75%!

De coöperatie telt inmiddels 4 leden, heeft een subsidie van de gemeente ontvangen en heeft per 1 mei beschikking over 2 auto’s, waaronder een fonkelnieuwe VW Polo TGI (aardgas) en een hybride bestelauto (aardgas/benzine). Nú is dus het moment om mee te doen aan het initiatief en lid te worden van de coöperatie.

Bij eerdere gelegenheden bleek er veel animo in onze wijk voor dit initiatief te zijn, maar hadden mensen ook nog veel praktische vragen over bijvoorbeeld de kostenverdeling, welke auto’s en de risico’s. Om een antwoord op die vragen te krijgen hebben we een openbare vergadering belegd.

Hier vind u de presentatie die op de vergadering is gegeven:

Voor meer info: auto.kaasmarkt@gmail.com

Een Goede Buur

Sinds november 2019 is Een Goede Buur in de Binnenstad te vinden in Nieuw Pancrat op de Middelstegracht 85.

Een Goede Buur legt contacten tussen inwoners van de wijk.

Het is prettig wonen in een wijk waar mensen elkaar kennen en er voor elkaar zijn. Een Goede Buur heeft overzicht over activiteiten in de wijk en publiceert dit elk kwartaal in een wijkprogramma. Wie iets organiseert en wie ideeën of wensen heeft, kan dit delen bij Een Goede Buur. Zo kun je publiek, een locatie, meedenkers of helpende handen zoeken.


Een Goede Buur heeft informatie en advies over vragen die mensen hebben op het gebied van dagbesteding, financiën, huisvesting, ondersteunende dienstverlening, vervoer, welzijn, zorg etc. Als dat nodig is helpt Een Goede Buur naar de ondersteuning die bewoners nodig hebben. Het Sociaal wijkteam is erbij aangesloten en andere organisaties in Leiden en in de wijk zijn goed bekend.

Het binnenstad programma:

Nieuwjaarsreceptie 12 januari 2020

Het bestuur nodigt u uit voor de nieuwjaarsreceptie op zondagmiddag 12 januari vanaf 16.00 uur in de tuinzaal van ‘Grand Café De Burcht’. Wij zien er naar uit om samen met u en buurtgenoten het glas te heffen op een gezond en uitdagend 2020.

Na afloop is er eventueel de mogelijkheid om een dagschotel te nuttigen in het restaurant. We zien u graag op 12 januari.

Mindervaliden toegang Hooglandse Kerkgracht

Inmiddels zijn er, mede door het initiatief van de wijkvereniging, een aantal aanpassingen aan de banden van het middenstuk van de Hooglandse Kerkgracht gerealiseerd om zo het middenstuk beter toegankelijk te maken voor mindervaliden.

Een goede zaak, zeker gezien het aantal evenementen en wijkactiviteiten die plaats vinden op het middenstuk. Mensen met bv. een rolstoel maar ook kinderwagens of ieder ander die moeite heeft met de hoogte van de stoepranden kunnen nu makkelijk op het middenstuk komen en genieten van deze mooie gracht .

Met dank aan de gemeente en onze wijkregisseur, René Verdel, die gehoor gaven aan onze wens voor betere toegang en het realiseren ervan!

Kaasmarkt actiegroep

Een aantal bewoners heeft naar aanleiding van de publicatie van het stedenbouwkundig programma van eisen een actiegroep opgericht. De actiegroep pleit door middel van een website, posters, een handtekeningenactie en een online petitie voor een groen alternatief in plaats van het huidige plan dat op tafel ligt. Er is behoefte aan groen, licht en lucht ipv stenen.

Wilt u de actie steunen ?

Ga naar www.kaasmarktpark.nl om de online petitie te ondertekenen of mail erictmannetje@hotmail.com of sam.messiaen@kraton.com indien u een poster wilt ophangen of indien u wilt meehelpen met de actie.

De actiegroep heeft inmiddels een inspraaknota ingeleverd bij de gemeente.

Inloop Koffie-ochtend in Pancras-West

Door een aantal buurtgenoten is het initiatief genomen om een tweewekelijkse koffie-ochtend te organiseren voor buurtgenoten in Pancras-West.

De Inloop Koffie-ochtend is een plek om elkaar te ontmoeten in een ongedwongen, levendige en vrijblijvende sfeer. Met elkaar van gedachten wisselen over de dingen van alle dag. Een gesprek aangaan over een thema dat je bezig houdt. Of simpelweg even wat gezichten zien onder het genot van een kop koffie of thee.

Wanneer?

Om de week op dinsdagochtend. Iedere even week.

Te beginnen op dinsdag 26 november.
Vervolgens 10 december, 7 januari, enzovoorts

Hoe laat?

Tussen 10:00 en 12:00 ben je welkom. Maar je komt en gaat tussen die twee tijdstippen wanneer je dat zelf wilt.

Waar?

Hooglandse Kerkgracht 8, de ruimte van Galerie Amber Kosten?

Om de kosten te dekken vragen we je een kleine vrijwillige bijdrage in de pot die op tafel staat.

Vragen?

Kom langs op de eerstvolgende inloop koffie-ochtend.
Of mail naar info@pancraswest.nl.

Je kunt ook Annette van den Boom of Klaas Wits even aanspreken.
Kom gerust eens de sfeer proeven. Weet je welkom!