Verslag Burenbeurs

Burenbeurs Pancras-West 11 september

Op woensdagavond 11 september vond de eerste Burenbeurs plaats in Pancras-West, een initiatief voor buren door buren met als doel om in de buurt met elkaar in contact te komen en samen activiteiten te starten. Het idee voor deze Burenbeurs komt uit de koker van Annette van den Boom, Jeroen van Daelen en Klaas Wits.

Er waren drieëntwintig buurtgenoten aanwezig, een verrassend grote opkomst. Het was een levendige avond met veel vraag en aanbod, suggesties en wensen. Uiteindelijk bleek dat er voor 6 activiteiten voldoende animo te zijn. Deze activiteiten worden door de initiatiefnemers zelf de komende tijd gestart.
De nieuw te starten activiteiten zijn:

 • De Lezingenclub
 • Knarrenhof (hoe kun je op een goede manier oud worden in Pancras-West)
 • Inloop-koffieochtend
 • Wandelclub
 • Geschiedenis club (geschiedenis van Pancras-West)
 • Kookclub
  Daarnaast zijn er drie activiteiten die al lopen, te weten:
 • Vitality Club (training buiten) maandag- en donderdagochtend 9.00 tot 10.00 uur op de
  Hooglandse Kerkgracht/Burcht
 • Sportclub/volleybal maandagavond in de Kaasmarktschool
 • Jeu-de-boules zondagmiddag (bij mooi weer) op de Hooglandse Kerkgracht.

Een mooi resultaat voor een eerste keer, en hiervoor dank aan de deelnemers. Ook de Galerie Amber bedankt voor haar gastvrijheid. We hopen dat in de komende tijd deze initiatieven zich verder gaan ontplooien.

Mocht u interesse hebben voor één van deze activiteiten dan kunt u een email met daarin uw voorkeur sturen naar info@pancraswest.nl en dan brengen we u in contact brengen met de initiatiefnemers van de desbetreffende activiteit.

STOP nieuwbouw Kaasmarkt

De gemeente Leiden wil de Kaasmarkt volbouwen met woningen. Hiermee verdwijnen onnodig parkeerplaatsen, uitzicht, bomen, bereikbaarheid, wooncomfort. Ook vervallen de mogelijkheden om onze woonomgeving te verfraaien/uit te breiden met bijvoorbeeld meer groen en verzorgde bestrating aan de Oude Rijn/Kaasmarkt. Met de nieuwbouwwoningen zet het veralmeriseren (Almere) door in het oude stadscentrum en dat is ongewenst.

Meer over de plannen: https://gemeente.leiden.nl/bestuur/denk-en-doe-mee/inspraak/

Op korte termijn sluit de inspraak voor iedereen, er is snel actie noodzakelijk. We raden iedereen aan bij beide dagen aanwezig te zijn en/of dit inspraakformulier in te vullenWe raden iedereen aan bij beide onderstaande dagen aanwezig te zijn en/of ons inspraakformulier in te vullen via de onderstaande QR-code.
– Aanstaande zondagmiddag 13 oktober om 12:00 uur is er een informele bijeenkomst voor alle bewoners (Pancras-west en Maredorp) en belanghebbenden. Deze is in De Twee Spieghels, Nieuwstraat 11.
– Dinsdag 15 oktober van 17:00-19:00 uur is er een inloop bijeenkomst georganiseerd door de gemeente Leiden voor alle bewoners (Pancras-west en Maredorp) en belanghebbenden. Deze is in Kunsthuis Leiden, Nieuwstraat 35.

Hartelijke groeten, Colin van Gestel (Hooigracht 106a) en Eric ‘t Mannetje (Oude Rijn 116a)

Zie de enquête op: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRRTI18u-ecMlSe6ZyLyG2dD5hSffJDU2ZOEvMD02qDsfvIw/viewform of gebruik de QR code:

Kaasmarkt inspraak en inloopavond

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Kaasmarkt vastgesteld voor inspraak. Hiermee krijgen de plannen voor de Kaasmarkt verder vorm. De stukken zijn openbaar op de website van de gemeente Leiden. De stukken zijn te vinden op https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/werkzaamheden-in-leiden/bouwen-aan-de-stad/kaasmarkt/ en in te zien op het Stadsbouwhuis Lange Gracht 72 en het stadhuis.

Nu het college de plannen heeft vastgesteld voor inspraak kan iedereen reageren van 4 oktober 2019 tot en met 14 november 2019. In die periode zullen de stukken ook te vinden zijn op www.leiden.nl/inspraak  Daarna wordt het Stedenbouwkundig PvE opnieuw door het college behandeld en vervolgens ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Op 15 oktober organiseert de gemeente een inloopavond van 17.00-19.00 uur in het Kunsthuis Leiden, Nieuwstraat 35.

Burenbeurs

WIE DOET DIE ONTMOET

Op zoek naar medespelers voor scrabble?
Zin in een stekjesbeurs?
Samen naar het museum? Of wandeltochten maken?
Wil je tuinieren maar heb je geen tuin?
Gereedschappen of apparaten die je wilt delen?
Een boekenclub beginnen of samen koken?
De geschiedenis van de wijk uitpluizen? Of samen naar de sportschool?
Wil je wat vaker je Nederlands oefenen?
Hand- en spandiensten aanbieden? Of hulp nodig bij het een of ander?
Heb je een ideaal en zoek je medestanders?
Wil je iets doen met buurtgenoten maar weet je niet goed wat?

Zomaar een greep uit wat je samen met buurtgenoten zou kunnen doen.
Brengt het je op ideeën wat jíj zou willen vragen of bieden?
Van groots en meeslepend tot klein en simpel. Iets wat al langer in je achterhoofd zit en er maar niet van komt of wat je nu opeens te binnen schiet.

Kom er mee voor de dag!
We nodigen je van harte uit voor de Burenbeurs van de Vereniging Pancras-West,
een gezellige beurs van vraag en aanbod
om met elkaar in contact te komen en activiteiten te starten.

Maar je mag natuurlijk ook alleen voor de gezelligheid komen.

woensdag 11 september 2019
van 19:30 tot ±21:00 uur
Hooglandse Kerkgracht 8
(de ruimte van galerie Amber)

VOOR BUREN DOOR BUREN MET BUREN

contact: info@pancraswest.nl

Verslag 15e Pancras-West Open

Op zaterdag 24 augustus vond voor de 15de keer de Pancras-West-Open, dé jeu-de-boulescompetitie van de Leidse binnenstad, plaats. Nadat de beker vorig jaar helemaal bedekt was met naamplaatjes, was voor deze kristallen jubileumeditie een nieuwe beker beschikbaar gesteld door Hans waarvoor bedankt!

Het mooie weer en de grote opkomst (meer dan 50 inschrijvingen waarvan het overgrote deel ook speelde) maakte van het toernooi een succes. De avond werd verder aangekleed met uitgebreide hapjes, bier, fris en wijn om de spelers op het veld optimaal te motiveren.

Na een hevige strijd waarbij veel favorieten werden uitgeschakeld kwamen Carlien en Chris bovendrijven als finalisten waarbij Chris de uiteindelijke winnaar werd. Natuurlijk is Chris naar aloude traditie in de annalen van het Hoogland opgenomen.

Tenslotte grote dank aan onze sponsors, Restaurant Dende, Café Meneer Jansen, Restaurant Wielinga, Café De Twee Spieghels en Mamie Gourmande. Zeker ook dankzij hun overheerlijke bijdragen werd het een succesvolle toernooi!

Baantjer Buurt Feest

Het Baantjer Buurt Feest, mogelijk gemaakt door o.a. donaties in verband met de filmopnames voor Baantjer, was drukbezocht en een groot succes. Speurtocht, Oud Hollandsche spelletjes, een zeer goed verzorgde barbeque en een grote opkomst. Allemaal ingrediënten voor een in onze ogen geslaagd buurtfeest.

Dankzij donaties van de deelnemers werd er in totaal ruim €300 opgehaald voor het straatpastoraat waarvoor onze dank.

Een uitgebreider verslag inclusief foto’s zal binnenkort worden toegevoegd.

15de Pancras-West-Open Jeu-de-Boulestoernooi

Op zaterdag 24 augustus vindt voor de 15de keer de Pancras-West-Open, dé jeu-de-boulescompetitie van de Leidse binnenstad, plaats. Nadat de beker vorig jaar helemaal bedekt was met naamplaatjes, is voor deze kristallen jubileumeditie een nieuwe beker beschikbaar. De winnaar zal volgens aloude traditie in de annalen van het Hoogland opgenomen worden. De avond wordt verder aangekleed met uitgebreide hapjes, bier, fris en wijn en toepasselijke muziek om de spelers op het veld optimaal te motiveren.

Verschillende buurtgenoten bundelen trouwens bij goed weer iedere zondag hun krachten om een aantal professionele spelers het hoofd te bieden. U kunt zich hiervoor vrijblijvend aanmelden bij info@pancraswest.nl.

Aanmelding voor het jeu-de-boulestoernooi

Per email: penningmeester@pancraswest.nl, uiterlijk vóór 20 augustus

Kosten: 15 EUR per persoon inclusief hapjes en drankjes, ter plekke te voldoen

Aanvang: zaterdag 24 augustus, 17u teamindeling, spelaanvang 17u15

Plaats: Hooglandse Kerkgracht, ter hoogte van nr. 16 Indien mogelijk graag eigen jeu-de-boulesballen meenemen.

Baantjer Buurt Feest

Dankzij filmdonaties kan Pancras-West een mooi BBQ-feest voor de buurt organiseren. Dit zal plaatsvinden op 15 juni vanaf 16.00 uur op de Hooglandse Kerkgracht. Aanmelden kan door voor 3 juni een donatie over te maken van €2,50 p.p. op NL 16INGB000.47.36.339 t.n.v. Vereniging Pancras-West. Deze donatie zal ten goede komen aan het Straat Pastoraat.

Wilt u een mooie taart bakken of die geweldige salade meebrengen? Wilt u ons een handje helpen? Stuur dan een mailtje aan vermaeck@pancraswest.nl.

Voor meer informatie zie de flyer hieronder:

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging Pancras-West op dinsdagavond 16 april a.s. om 20.00 uur in de bovenzaal van restaurant De Gaanderij, Nieuwstraat 32.

Agenda:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Goedkeuring verslag ALV 24 april 2018
 3. Jaarrekening 2018 en begroting 2019
 4. Ontwikkelingen in de wijk:
 • herinrichting van de Kaasmarkt en de Hooigracht, horeca Nieuwe Rijn
 • gemeentelijk beleid m.b.t. parkeren en autoluw centrum
 • evenementen en overlast
 1. Vooruitblik op activiteiten van de vereniging
 2. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
 3. Sluiting

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid tot bijpraten en wij bieden u daarbij graag een drankje aan. Wij hopen u dinsdagavond 16 april te kunnen begroeten.