Songs of Freedom Festival

Songs of FreedoFestival

Zaterdag 30 juni vindt een prachtig cultureel festival plaats in onze wijk. Voor de tweede keer wordt het Songs of Freedom Festival in de Hooglandse Kerk gehouden. Dit festival, dat de afschaffing van de slavernij (in 1863) viert, is geboren uit een behoefte om het leed rondom de slavernij te delen, en daarna met z ́n allen het leven te vieren. 

Programma zaterdag 30 juni:
13.00 – 18.00 uur Hooglandse kerk:
• Optredens van diverse artiesten:
Berima Amo, Denise Jannah, Jeangu Macrooy, Jhelisa Anderson, Nancy Zeefuik en Ronald Snijders.
• Tentoonstelling over slavernij vroeger en nu
• Tentoonstelling tekeningen kinderen van diverse basisscholen
• Dansoptreden leerlingen Visser ’t Hooft
• Black Hair! Door Janice Deul
• Kraampjes met Surinaamse en Afrikaanse gerechten
• Optreden Songs of Freedom-koor onder leiding van Tim Hermsen

Meer info: www.songsoffreedom.nl

Het Heilige Geest Weeshuis open voor publiek

Op 13 juni heeft het Heilige Geest Weeshuis op de Hooglandse Kerkgracht hun deuren geopend voor publiek met de tentoonstelling: “De Wezen Spreken”.

Openingstijden: woensdag t/m vrijdag van 13.00 tot 16.30 uur.

Toegang gratis, inclusief tentoonstellingsgids. Toegang kinderen onder begeleiding. Een rondleiding in de Regentenkamer is te reserveren.

Plantenbakken

In onze wijk staan inmiddels al een aantal plantenbakken die door wijkbewoners onderhouden worden die begaan zijn met de wijk en waarvoor door hun een convenant met de gemeente is afgesloten. Erg mooi omdat anders deze bakken niet zouden bestaan of worden weggehaald. Onze wijkvereniging heeft voor beide locaties (hoek Nieuwstraat / Hooigracht en Koppenhinksteeg) een klein bedrag bijgedragen voor de kosten die door deze bewoners worden gemaakt.

Een dankjewel vanuit de wijk voor dit mooie initiatief van deze bewoners.

Buurtborrel

Zoals aangegeven op de laatste ALV zijn willen we graag een eindemaands buurtborrel gaan organiseren (vrijmibo)

Deze zal plaatsvinden elke laatste vrijdag van de maand tussen 17.00 en 19.00 in Café De Twee Spieghels, Nieuwstraat 11.

Iedereen is welkom op deze borrel maar we richten ons ook op de internationale student en expats die in onze wijk wonen. Na een vaste tijd zal er gewisseld worden van locatie binnen de wijk.

 

Every last Friday of the month there is the opportunity for everyone in our neighbourhood to meet up for drinks at Café De Twee Spieghels, Nieuwstraat  11.

We welcome all Pancras-West inhabitants but would like to extend a special invite and welcome to all of the international students and the expats living in Pancras-West. Join us every last Friday at Café De Twee Spieghels from 17.00 to 19.00!

ALV verslag

Op maandag 24 april vond de Algemene Ledenvergadering Vereniging Pancras-West plaats in de bovenzaal van Koetshuis de Burcht. Hieronder kunt u het verslag vinden van deze vergadering.

Het bestuur heeft de volgende nieuwe actiepunten opgesteld naar aanleiding van deze vergadering en dan met name de punten die naar voren werden gebracht tijdens de rondvraag.

Verkeersoverlast met name van automobilisten onbekend in de wijk (‘zwerfverkeer’) en de situatie op marktdagen in de Nieuwstraat (opnieuw) aankaarten bij de gemeente. Specifiek borden ‘alleen bestemmingsverkeer’ plaatsen.
Dit punt zal in ieder geval in het komende buurkaderoverleg worden meegenomen. Verder wordt er nog gekeken wie de verantwoordelijke ambtenaar is en zal hiermee een gesprek aangegaan worden.

-Fiets overlast in zijn algemeen en specifiek op martktdagen aankaarten en kijken naar oplossingen.
De vraag is inmiddels neergelegd bij de wijkregisseur of het eventueel mogelijk zou zijn om tijdens marktdagen een tijdelijke fietsenstalling naar voorbeeld Steenschuur op het plein voor de Hooglandse Kerk te realiseren. Verder zal er gekeken worden of het mogelijk is om gebruik van de ondergrondse en gratis fietsenstallingen bij de Waag en onder Hudson’s Bay te stimuleren. Verder zou dit punt ook passen in het buurtkaderoverleg.

-Communicatie vanuit de gemeente verbeteren o.a. naar aanleiding van het nieuwe feest op Koningsdag op de Karnemelksebrug. Communicatie in zijn geheel kan beter.
Dit actiepunt moet worden opgepakt maar het burgemeesteroverleg lijkt een goede kandidaat om dit aan te kaarten.

-Meeuwenoverlast, uitzoeken of hier niet wat aan gedaan kan worden.
Zie het nieuwsbericht hier.

Het verslag:
Verslag 2018-ALV 24 april

Meeuwenoverlast

Op de Algemene Ledenvergadering lieten meerdere bewoners weten dat ze nachts gewekt worden door meeuwengekrijs.

Het probleem van meeuwenoverlast wordt bij de gemeente behandeld door mevrouw Mieke Timmer, beleidsmedewerker Stedelijke ontwikkeling.

Zij gaf ons onderstaande reactie op onze klacht (berg de oordoppen nog maar niet op…):

Het broedseizoen van de meeuwen is momenteel begonnen. Dat betekent meer meeuwenoverlast. De meeuwen zijn nu eieren aan het leggen en als er jonge meeuwen zijn, zal het gekrijs niet minder worden.

De meeuw is een beschermde vogel. Dat betekent dat er maar weinig maatregelen zijn om de meeuwenoverlast te verminderen.

De gemeente Leiden heeft, samen met de gemeenten Alkmaar en Haarlem een ontheffing gekregen van de wet Natuurbescherming. Hiermee mogen wij meeuweneieren op daken verwisselen voor nepeieren.

Als er geen jonge meeuwen komen, zal de meeuwenoverlast minder zijn.

Indien er eieren gespot zijn op daken in uw buurt kan dat gemeld worden. Er is een meldingsformulier beschikbaar op onze website: https://gemeente.leiden.nl/formulieren/melding-overlast-meeuwen/

 

Als bewoner kunt u ervoor kiezen uw dak meeuwwerend te laten maken. Ik raad u aan dat door een professioneel bedrijf te laten doen (bv. PCF Holland).

 

Kollektief Autoleaseplan

Graag nodigen we jullie uit op donderdag 26 april  om 19.30 op de Middelweg 38.

Een groep(je) buurtbewoners is al een tijd bezig om ons kollektief autoleaseplan van de grond te krijgen. We nodigen nu mensen uit de buurt uit om echt te gaan beginnen, ons streven is dat we met 10 leden van start gaan.

Nog even kort samengevat wat het plan inhoudt:
met een kleine groep (10- 20) buurtbewoners willen wij gezamenlijk 5 tot 10 auto’s leasen. De auto’s staan het liefst op vaste plek in de wijk, plein of garage. Het reserveren en afrekenen gaat via een bestaand platform (bijv. mywheels).

Er zijn geen grote financiële risico’s, geen langdurige verplichting, minder kosten en minder auto’s in de stad, uitbreiding van de automobiliteit. Doel is bewustwording van de kosten en beter afweging van andere transportvorm (trein, fiets etc.), de auto altijd in de buurt, er is geen sprake van bezit.

Leden van de cooperatie kunnen fervente autorijders zijn en ook mensen die de auto bijna niet gebruiken, maar een auto wel ter beschikking willen hebben.

Op de avond is er een rekenmodel, waarmee je kan uitrekenen hoeveel het je gaat kosten.

Ook al heb je je bedenkingen, we willen graag dat je komt, misschien ben je voor dit originele plan over te halen. mocht je nog iemand weten die interesse heeft, neem hem/haar graag mee.

Vriendelijke groet

Theo de Vries, Jeroen Haver, Key Poll en Helga van Manen

Vitality Club

NU OOK… VITALITY CLUB BINNENSTAD LEIDEN!

Folder_VC_Leiden_Binnenstad

In Leiden zijn drie Vitality clubs actief, in: de Stevenshof, de Professorenwijk en Leiden Noord. Donderdag 17 mei is de start van een vierde club en deze is in de binnenstad van Leiden. Vitality Club is een initiatief van Leyden Academy on Vitality and Ageing en wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Leiden, Fonds NutsOhra en Stichting Dioraphte.

Wordt fit en maak vrienden

Het doel van een Vitality Club is dat ouderen elkaar motiveren om gezamenlijk dagelijkse beweging in de routine te integreren en gezonder en gelukkiger oud te worden. Naast de gezondheidswinst dat een uur bewegen per dag al oplevert, wordt het sociale aspect door de deelnemers zeer gewaardeerd.

Toegankelijk niveau

Op maandag en donderdag zijn 50-plussers van 09.00 tot 10.00 uur van harte welkom om onder begeleiding van een vrijwillige coach op de Hooglandse Kerkgracht te bewegen. Bij slecht weer wordt gebruik gemaakt van de gymzaal in de Kaasmarktschool. De oefeningen zullen matig intensief zijn en kunnen op ieder niveau worden uitgevoerd. De geringe kosten voor deelname van 1 euro per week (ongeacht het aantal keren dat men per week aanwezig is) zijn voor de aanschaf van materiaal. Deelname is geheel vrijblijvend en aanmelden is niet noodzakelijk.

Vitality club binnenstad Leiden

Start 17 mei 2018. Daarna elke maandag en donderdag.

Tijd: 09.00 – 10.00 uur

Locatie: Hooglandse Kerkgracht

Door bewegen fit worden en vrienden maken

www.vitality-club.nl

Contactpersoon: Annette van den Boom-Melman.

Mobiel: 06 48781227.
Mail: boomvd@xs4all.nl

Beelden in Leiden

Openluchttentoonstelling Concepts of Time 
Beelden In Leiden, 17 mei t/m 5 augustus
jong beeldhouwtalent op de Hooglandse Kerkgracht in Leiden

In Concepts of Time geven beeldhouwers van nu betekenis aan het verleden
Of is het andersom? Beïnvloedt het verleden de expressie van beeldhouwers van nu? Naar aanleiding van het 200-jarig bestaan van het Rijksmuseum van Oudheden gaf het bestuur van Beelden in Leiden dit thema mee aan gastcurator Sandrine van Noort (curator kunstcollectie LUMC). Zij nodigde tien jonge kunstenaars uit een beeld voor de open lucht te maken dat reflecteert op verschillende noties van tijd. Van 17 mei t/m 5 augustus staan de beelden van Juliaan Andeweg, Damian Kapojos, Jonathan van Doornum, Camile Smeets, Nynke Koster, Robbert Pauwels, Daniel van Straalen, Lillian Vlaun, Yair Callender en de winnaar van de Frans de Witprijs 2017, Rein Verhoef, op de Hooglandse Kerkgracht in Leiden. Voor de meeste van deze kunstenaars is het de eerste keer dat zij werk voor de openbare ruimte hebben gemaakt.


Zoektocht naar betekenis van tijd
De geselecteerde kunstenaars onderzoeken verschillende concepten van tijd en putten uit films, literatuur of kunst en gebruiken fragmenten in nieuwe voorstellingen. De beschikbaarheid van gegevens uit steeds grotere databanken op internet speelt hierbij een rol. Beeldhouwers hebben in de afgelopen vijftig jaar hun artistieke grenzen verlegd: beeldhouwkunst kan tegenwoordig een installatie zijn, een bewegende machine of een lichtobject. In een tijd waarin veranderingen snel gaan, zijn veel kunstenaars – als een antenne –  in staat die veranderingen te registreren en daarop te reageren. In deze zoektocht naar nieuwe betekenis blijkt dat zij in een analyse van het heden regelmatig teruggrijpen op parallellen of analogieën uit het verleden.

Al 200 jaar van nu – RMO
De tentoonstelling Concepts of Time sluit aan bij de viering dit jaar van het 200-jarig bestaan van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden (RMO). De reflectie en visie van de kunstenaars op heden en  verleden sluit aan bij het motto van het Rijksmuseum van Oudheden: ‘Al 200 jaar van nu’. Het RMO met haar vermaarde collecties uit het oude Egypte, de klassieke oudheid, het oude Nabije Oosten en de archeologie van Nederland, laat zien waar de kunsten haar oorsprong vonden. Precies deze oorsprong is de inspiratie voor de kunstenaars die in 2018 deelnemen aan Beelden in Leiden. Vanuit de Klassieke Griekse beeldhouwkunst is de hedendaagse beeldhouwkunst ontstaan. Dit gegeven maakt de samenwerking van Beelden in Leiden met het Rijksmuseum van Oudheden evident en spannend.

Satelliettentoonstellingen
Op drie locaties in Leiden zijn gedurende de hele zomer satelliettentoonstellingen van Beelden In Leiden te zien; in het Rijksmuseum van OudhedenGalerie LUMC en het voorterrein van het LUMC tonen kunstenaars werk waarmee ze reflecteren op het verleden.

 
Folkert de Jong
Voor de deelnemende kunstenaars organiseerde Beelden in Leiden een masterclass. Dit jaar werd deze verzorgd door beeldend kunstenaar Folkert de Jong. Juist omdat geschiedenis een belangrijke rol speelt in zijn werk. Tevens zijn t/m 2 september twee van zijn bronzen beelden uit de serie The Holy Land op het voorterrein van het LUMC te zien.

Juryprijs is genoemd naar de Leidse kunstenaar Frans de Wit
Jaarlijks onderdeel van Beelden in Leiden is de uitreiking van de Frans de Witprijs aan de deelnemende kunstenaar die het meest vernieuwende werk heeft gemaakt. De winnaar ontvangt een oorkonde en een geldbedrag. Daarnaast wordt de kunstenaar uitgenodigd het volgend jaar weer deel te nemen aan Beelden In Leiden. Dit jaar bestaat de vakjury uit Maarten Bertheux, curator en oud conservator van het Stedelijk Museum Amsterdam, Jeannette ten Kate, directeur van Art Connector en Guido Geelen, kunstenaar en oud-deelnemer aan Beelden in Leiden.

Beelden in Leiden biedt jaarlijks een uitdagend podium voor beeldhouwtalent. De uitdaging bestaat uit een opdracht voor het maken van een kunstwerk voor de openbare ruimte in een door ons opgegeven thema. Beelden in Leiden wordt georganiseerd door een grote groep Leidse kunstliefhebbers en vrijwilligers en gesteund door, o.m. het Mondriaanfonds, Fonds1818, de gemeente Leiden, Cultuurfonds Leiden en Leiden Marketing. De tentoonstelling heeft voor het eerst plaatsgevonden in de zomer van 2012.

Voor in de agenda

Beelden in Leiden – Concepts of Time
17 mei tot en met 5 augustus 2018
Openluchttentoonstelling: Hooglandse Kerkgracht, Leiden. Gratis toegang
Informatiepunt en Galerie met klein werk van de deelnemende kunstenaars: Hooglandse Kerkgracht 8 (di t/m zon 12.00 – 17.00 uur)

Rijksmuseum van Oudheden 17 mei t/m 9 septemberwww.rmo.nl/tentoonstellingen
Galerie en voorterrein LUMC 23 mei t/m 2 septemberwww.lumc.nl/kunst

‘Domweg gelukkig in de Taalstaat’

Wijkgenoot Kees van Velzen heeft een prachtig gedicht geschreven over de Hooglandse Kerkgracht. Te beluisteren via Domweg gelukkig in de Taalstraat bij  het radioprogramma van Frits Spits of hier na te lezen:

THUIS

Elke dag, elk uur toont zij haar pracht
Te Leiden: de Hooglandse Kerkgracht.

Twee kerken, een hofje, een weeshuis en een winkel;
Al eeuwenlang schallen klokken en
Stemmen oplangs de gevels.
In een bocht buigt zij zich
Om de Burcht, met haar rug
Naar de Oude Rijn
Ze lonkt naar de Nieuwe
Maar de kerk stuit haar drang
Met pinakels en een ontzag’lijk raam

De Vleugelnootbomen neigen naar elkaar
En reiken naar de vensters
In lente en zomer dekt een bladerdeken
De gracht met groene pracht.
Enkele huizen hebben namen:
‘Emmaus’, ‘T Lant van Beloften’,’Kikkerberg ‘
Weinigen weten waarom.

Om de drukkerij van IJdo
Weerklinkt nog het geluid
Van de drukpers, het gesis
Van stoom en de stemmen van mannen en
Kinderen die daar werkten.

Of je over de Kerkbrug, van langs de Oude Rijn, of vanuit
De Koppenhink- de Waai- of Moriaansteeg komt:
Altijd kom je thuis.