Winter Wonder Weken

Zoals elk jaar organiseert Centrummanagement Leiden de Winter Wonder Weken. Deze  winterse periode start met de intocht van Sinterklaas en eindigt met de laatste dag van de drijvende ijsbaan.

Dit jaar vinden binnen dit programma in onze wijk de volgende evenementen
plaats:
• de drijvende ijsbaan van vrijdag 7 december t/m zondag 6 januari
• het Bårr Winterfestijn van vrijdag 7 december t/m zondag 6 januari
• de Nostalgische Kermis van vrijdag 14 december t/m zondag 6 januari
• de tv-opnames van Joris Kerstboom op 15 en 16 december
• korenweekenden op 15&16 en 22&23 december
• de drijvende kerstmarkt van vrijdag 14 december t/m dinsdag 25 december

Er is een afspraak gemaakt dat gedurende de periode  van dinsdag 4 december t/m maandagochtend 7 januari er te allen tijde een telefoonnummer beschikbaar is waarop u contact op kunt nemen met de organisatie om overlast te melden. Dit telefoonnummer is: 06-30031192.

Er zullen binnenkort bewonersbrieven verspreid worden. Hieronder vindt u een exemplaar.

Bewonersbrief WWW 2018

Centrumroute (Herinrichting Hooigracht)

In 2019 start de uitvoering van het tweede tracédeel van de Centrumroute. Dit betekent dat de Sint Jorissteeg, de Hogewoerd (tussen Sint Jorissteeg en Breestraat), de Hooigracht en de Pelikaanstraat opnieuw worden ingericht.

Inmiddels zijn er bewonersbrieven verspreid en zijn er een aantal informatieavonden op de agenda gezet. Deze vinden elke 3e vrijdag van de maand (21 december, 18 januari etc.) plaats in Belgisch Biercafé Olivier, Hooigracht 23 van 15.00 tot 16.00 uur

Brief bewoners vervolg communicatie