Centrumroute (Herinrichting Hooigracht)

In 2019 start de uitvoering van het tweede tracédeel van de Centrumroute. Dit betekent dat de Sint Jorissteeg, de Hogewoerd (tussen Sint Jorissteeg en Breestraat), de Hooigracht en de Pelikaanstraat opnieuw worden ingericht.

Inmiddels zijn er bewonersbrieven verspreid en zijn er een aantal informatieavonden op de agenda gezet. Deze vinden elke 3e vrijdag van de maand (21 december, 18 januari etc.) plaats in Belgisch Biercafé Olivier, Hooigracht 23 van 15.00 tot 16.00 uur

Brief bewoners vervolg communicatie