Algemene Ledenvergadering 25 november

De algemene ledenvergadering van wijkvereniging vindt dit jaar vanwege de geldende Coronamaatregelen online plaats. We starten de vergadering om 19:30 uur.

U kunt deelnemen inloggen via de volgende link – Neem nu deel –

Op de agena staan o.a. de volgende punten: Autoluwe binnenstad, energietransitie, kaasmarkt, bestuursleden gezocht.

Hieronder vindt u het verslag van de vorige ALV van Pancrast-West.

De Lutherse kerk

Afbeelding met tekst, fotolijstje

Automatisch gegenereerde beschrijving

Teken hier de petitie en zorg ervoor dat de maatschappelijke functie van de kerk behouden blijft. 

Een uniek monument

De Lutherse kerk in Leiden is een uniek monument voor Nederland. De Lutheranen bouwden deze kerk in 1618, en het gebouw is daarmee de oudste voor een protestantse kerkdienst gebouwde kerk in Leiden. In tegenstelling tot andere protestantse kerken in Nederland, is de Leidse Lutherse kerk rijkelijk versierd. In 1640 kwamen negen schilderijen van onder andere de Leidse schilder Joris van Schooten in de kerk te hangen. Op het paneel met het Laatste Oordeel schilderde Van Schooten zelfs een zelfportret. In datzelfde jaar maakte Albert Coosman, een belangrijke beeldhouwer en houtsnijder, het schitterende doophek. In 1660 schilderde Barent Fabritius, die de kunst had geleerd van Rembrandt, drie grote schilderijen voor onder het orgel. Zodoende ontstond een parel, die al in de achttiende eeuw werd opgenomen in het boekje over de mooiste plekken van Leiden.

Afbeelding met binnen, gebouw, zuilenrij, steen

Automatisch gegenereerde beschrijving

Het huidige orgel, waar de Lutherse zwaan hoog bovenin prijkt, stamt uit de achttiende eeuw. Aan het einde van de eeuw werd het door de befaamde Rotterdamse orgelbouwer Andries Wolfferts compleet bijgewerkt. Bij de inwijding speelde Christian Friedrich Ruppe, die later muziekdocent van de Leidse universiteit werd, een stuk dat hij speciaal voor dit orgel componeerde. Nog altijd horen de klanken uit dit orgel tot de mooiste van de stad en is heeft het orgel een speciaal plekje in de harten van de vele liefhebbers van orgelmuziek. 

Het interieur en de klanken uit het orgel verbinden ons met de mensen van vroeger. De Lutheranen waren veelzijdig. Van studenten tot arbeidsmigranten en van voormalig tot slaaf gemaakten tot professoren. Het was voor hen een ontmoetingsplek. Om hun verleden te begrijpen en om nieuwe ontmoetingen te krijgen, moet het interieur bewaard blijven in haar puurste vorm. Daarom roept de werkgroep ‘Lutherse Kerk Leiden’ op om de maatschappelijke functie te behouden, waardoor het publiek van deze ruimte kan blijven genieten. Ook zullen dan, mits de omstandigheden het toelaten, de schilderijen van Barent Fabritius terugkeren naar hun plek onder het orgel. 

Afbeelding met tekst, vloer

Automatisch gegenereerde beschrijving
Afbeelding met altaar

Automatisch gegenereerde beschrijving
Afbeelding met vloer, binnen

Automatisch gegenereerde beschrijving

Ben jij het hiermee eens? Ondersteun ons dan door de petitie hier te tekenen. Alvast heel erg bedankt!

Pancras-West zoekt nieuwe bestuursleden

Woon je in Pancras-West en wil je de buurt nog beter leren kennen?

Ben je geïnteresseerd in de ontwikkeling van de wijk en de stad?

Heb je affiniteit met kunst / cultuur / ondernemerschap / energietransitie etc.

Wij zoeken enthousiaste nieuwe bestuursleden die mee denken en doen!

Wil je meer weten? Stuur dan een berichtje naar bestuur@pancraswest.nl.

Rijk verleden, onzekere toekomst – De Lutherse Kerk te Leiden

Informatie- en discussiebijeenkomst 

Hooglandse Kerk en digitaal, woensdag 16 juni, 20.00 – 21.30 uur 

Aan de fraaie Hooglandse Kerkgracht staat, iets naar achteren, de Lutherse Kerk uit 1618. De kerk is  een bijzonder monument, een van de 100 fraaiste van ons land. Enkele jaren geleden is deze kerk in  het bezit gekomen door Citystone, een projectontwikkelaar uit Amsterdam. Nadat hij de consistorie  en de tuinen van de kerk heeft verkocht, heeft hij plannen, erin een boutique-hotel te vestigen. Het  is een understatement dat er ruimte is voor grote twijfel aan de zinvolheid van deze herbestemming.  

In een publieksbijeenkomst wil de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL), in samenwerking met  de werkgroep Lutherse Kerk van de wijkvereniging Pancras-west, de mogelijkheden verkennen van  een veel passender herbestemming van dit juweel. 

Programma 

∙ Dagvoorzitter Yaël Vinckx start de gedachtewisseling met een schets van de stand van zaken  rond de Lutherse Kerk met focus op het behoud en een zinvolle herbestemming tegen de  achtergrond van het historisch karakter van de Hooglandse Kerkgracht en de wijk. 

Gregor J.M. Weber (Rijksmuseum) belicht de monumentale waarde van de Lutherse Kerk. ∙ Jaap Jan Steensma (secretaris van het College van Orgel-adviseurs Nederland) schetst kort de  historische waarde van het Wolffertsorgel in de kerk. 

∙ De toekomst van religieus erfgoed en de herbestemming van oude kerken zal worden besproken  door Mascha van Damme, een van de auteurs van het recent verschenen boek “Kerkgebouwen:  88 inspirerende voorbeelden van nieuw gebruik”. 

∙ De deelnemers zullen dan, in kleine groepen of breakout rooms hun inbreng kunnen leveren in  een brainstorm over de vraag: Wat kun je met een monumentale kerk doen? Jan-Jaap de Haan, vicevoorzitter van de HVOL sluit de bijeenkomst af met conclusies en opties  over de kerk, uitwaaierend naar een breder beeld van de wijk. 

Aanmelding voor deelname 

Belangstellenden kunnen alleen (online of fysiek) deelnemen aan deze bijeenkomst na aanmelding door een mailbericht (met vermelding van hun naam) aan lezingen@oudleiden.nl. Daarbij dient men aan te geven of men de bijeenkomst fysiek wil bijwonen of alleen online en of men aan de online  discussie wil deelnemen. Deelnemers die de bijeenkomst online volgen, krijgen tijdig de  noodzakelijke informatie over de digitale toegang tot de bijeenkomst. 

Op de HVOL-website (www.oudleiden.nl) wordt zo nodig aanvullende informatie bekendgemaakt.

Expositie in gesprek met de kunst van Ans Zuyderhoudt

De Ekklesia Leiden viert in 2020 haar 50-jarig jubileum.

In dat kader organiseert de Kunst Commissie een expositie van het werk van Ans Zuyderhoudt in Galerie Amber op de Hooglandse Kerkgracht 8


Wij nodigen iedereen uit om in kleine groepen (maximaal 10 personen) de expositie te komen bekijken en met ons in gesprek te gaan.


Jan Halin, Rob van de Boom, Wim Kuin, Lea en Gerard Zuyderhoudt
Drie weekenden van vrijdag tot en met zondag van 12 tot 18 uur kunnen jullie langskomen.

Maar alleen op afspraak (corona maatregel) mail ons dus aub via:
info@ekklesialeiden.nl onderwerp: Expo

Voor meer details zie de uitnodiging:

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van Vereniging Pancras-West nodigt u uit voor de:

Algemene Ledenvergadering
dinsdagavond 8 september a.s. om 20.00 uur

locatie: De Burcht

Deze buitenlocatie hebben we gekozen om het risico van besmetting door het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Uiteraard verzoeken we u niet naar de vergadering te komen als u gezondheidsklachten heeft die lijken op de symptomen van het coronavirus.

We zetten geen stoelen neer, dus wie wil zitten dient zelf een stoel of krukje mee te nemen! Bij slecht weer wijken we uit naar de Tuinzaal van Sociëteit de Burcht: Burgsteeg 14, ingang begane grond.

Deze zaal zal zo ingericht zijn dat we anderhalve meter afstand kunnen bewaren.

Agenda:
● Opening en vaststelling agenda
● Goedkeuring verslag ALV 16 april 2019
● Goedkeuring Jaarrekening 2019 met décharge van bestuur, goedkeuring begroting 2020
● Voordragen Philip Spinhoven als nieuw bestuurslid
● Ontwikkelingen in de wijk:
○ Gevolgen van het Coronavirus
○ Evenementen
○ Horeca in de wijk
○ Enquête en alternatief plan Kaasmarkt
○ Kaasmarktschool
○ Autoluwe binnenstad
○ Parkeren
○ Bewonersinitiatieven
○ Opzeggen samenwerking gemeente en WOB verzoeken
● Vooruitblik op activiteiten van de vereniging
● Beantwoording vragen uit de Ledenvergadering van vorig jaar
● Wat verder ter tafel komt en rondvraag
● Sluiting

Hieronder vind u de financiële stukken en het conceptverslag ALV 2019 die op de vergadering ter goedkeuring zullen worden behandeld.

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid tot bijpraten en wij bieden u daarbij graag een drankje aan. Wij hopen u dinsdagavond 8 september te kunnen begroeten.

Alternatief plan voor de Kaasmarkt

Op 18 juni jl. heeft de gemeenteraad het Programma van Stedenbouwkundige Eisen Kaasmarkt met een
aantal amendementen goedgekeurd. Een van deze amendementen behelst het uitwerken van een aantal
alternatieve scenario’s van ontwikkelcluster III: Grachtenpanden, hoek Hooigracht, c.q. nieuwbouw aan
de Oude Rijn.

De raad heeft aan de buurt en directe belanghebbenden de mogelijkheid geboden om met een alternatief
plan te komen voor dit cluster. Om dit alternatief vorm te geven heeft zich een werkgroep Kaasmarktpark
gevormd, bestaande uit drie bewoners van Pancras-West (Sam Messiaen, Foppe van Rees Vellinga, Philip
Spinhoven) en drie afkomstig uit Maredorp-de Camp (Arthur Elias, Thomas Erdbrink, Aloys van Rest). De
werkgroep wordt door twee externe deskundigen op het gebied van stedenbouw en planologie,
waaronder Karel Sant, als adviseur bijgestaan. Laatstgenoemde is ook adviseur van het Nieuw Leids
Bolwerk.

De werkgroep heeft besloten zich niet te beperken tot het ontwikkelen van een alternatief voor
ontwikkelcluster III. Wij zijn namelijk van mening dat het noodzakelijk en wenselijk is om een ‘groen plan’
te ontwerpen voor het gehele plein. Daartoe zal de werkgroep een landschapsarchitect inhuren.
Om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren, vragen wij input van een groot aantal buurtbewoners,
ondernemers en andere belanghebbenden.

Het formulier om input te leveren (in de vorm van 5 vragen) en daarbij een nadere toelichting vind u hier:

Hulp geboden, vrijwilligers gezocht i.v.m. Corona maatregelen

Gezien de maatregelen rondom het Corona virus een aantal mededelingen en verzoek vanuit de wijkvereniging.

Wij hebben van verschillende kanten het aanbod gehad van mensen (die nu wat extra tijd hebben vanwege thuis werken en o.a. het studentenhuis op de Oude Rijn 27) om wijkgenoten te helpen die dat nu nodig hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan boodschappen doen (die kunnen voor de deur achtergelaten worden) of als oppas bij gebrek aan opvang voor kinderen. Mocht u dit soort hulp nodig hebben stuur dan een mailtje aan info@pancraswest.nl en wij brengen u dan in contact met de mensen die zich als vrijwilliger gemeld hebben. Graag hierbij vermelden wat voor soort hulp u ongeveer nodig heeft.

Verder willen wij een oproep doen aan iedereen die zich als vrijwilliger wil inzetten om dit soort hulp te leveren. Mocht u in staat zijn dit soort hulp te leveren stuur dan ook een mailtje naar info@pancraswest.nl zodat wij de eventuele hulpverzoeken kunnen uitzetten naar iedereen die zich meldt om te helpen. Alvast bedankt!

De Algemene Leden Vergadering, die traditioneel ergens begin april plaatsvindt, is tot nader orde uitgesteld. Ook zullen wij voorlopig geen activiteiten promoten die mensen samenbrengt.