Contact

Voor vragen en / of informatie zijn wij bereikbaar via de volgende media:

Contact rechtstreeks gericht aan het bestuur van de wijkvereniging kunnen via:
bestuur@pancraswest.nl

Kopij voor de wijkkrant PANgeCRAS (wordt deur-aan-deur bezorgd):
redactie.pangecras@gmail.com

Secretariaat:
Oude Rijn 3
2312HB Leiden

Bank: NL 16INGB000.47.36.339 t.n.v. Vereniging Pancras-West

Handige telefoonnummers

  • Handhaving / klachten / overlast: Klantenservice gemeente Leiden en handhaving / BOA: 14071
  • Politie zonder zwaailicht 0900-8844
  • Geluidsoverlast lijn HORECA 071-5167015 (hele nacht bereikbaar)
  • Geluidsoverlast Evenementen 071- 5661600
  • Meldpunt zorg en overlast (GGD) 088-3083620 (verwarde personen / psychische problematiek)
  • Wijkagent Stefan Janssen 0900 8844
  • Wijkregisseur René Verdel: 071-5167809  / R.Verdel@leiden.nl
  • Brandweer (informatie), 088-2465000
  • Ambulance (informatie), 071-573000