Nieuws uit de wijk

In onze stad en wijk spelen er meerder zaken die wellicht uw interesse hebben. Wij delen graag de informatie die wij beschikbaar hebben.

Samenwerking wijkverenigingen Binnenstad

Kaasmarktschool te koop

21 december 2023 – Het voorstel van de huidige gebruikers van de Kaasmarktschool is voorlopig gestrand. De financiering bleek een struikelblok te zijn. Zie het volledige verslag in de bijgevoegde links.

https://sleutelstad.nl/2023/12/21/gemeente-zet-kaasmarktschool-te-koop/

https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20231223_39274123

Autoluwe Binnenstad

Op 14 maart 2022 zijn de eerste autoluwe maatregelen in Pancras-West van kracht:

  • De Nieuwe Rijn en Botermarkt zijn dan tussen het Gangetje en de Koorn(beurs)brug afgesloten voor autoverkeer.         
  • Oude Rijn. Deze is tussen de Pelikaanstraat en de Donkersteeg afgesloten voor autoverkeer.        
  • Bestemmingsverkeer mag nog wel op de Nieuwe Rijn, Botermarkt en Oude Rijn komen
  • Er zijn nieuwe verkeersborden   
  • Er staan paaltjes in de Hartesteef en Beschuitssteeg    
  • Nieuwstraat bij de Hooglandse Kerk is de rijrichting veranderd. Er is nu eenrichtingsverkeer rondom de Hooglandse Kerk.

Doel van deze maatregelen is om meer rust en hogere leefbaarheid. Op termijn zal het project autoluw verder uitgebreid worden waarbij camera’s worden ingezet.

Kaasmarktpark

Op 13 juli 2021 heeft de gemeente een kaderbesluit genomen dat de Kaasmarkt groen zal worden ingericht. Hiermee is ook duidelijkheid gekomen t.a.v. de bebouwing aan de randen van de Kaasmarkt.

De bewoners, die in dit proces tot ontwikkeling van hun eigen leefomgeving maximaal zijn betrokken, zijn enthousiast over dit besluit. Aan de jarenlange onduidelijkheid is een einde gekomen. De herinrichting van de Kaasmarkt kan starten, maar wanneer? De gemeente heeft aangegeven de bouwactiviteiten in 2025 te willen starten.

Manifest voor Wonen en Leven in de Leidse Binnenstad

Mede met oog op de raadsverkiezingen 2022 en formatie van een nieuw college hebben de de wijkverenigingen de politieke partijen het “Manifest Wonen en Leven in de Leidse Binnenstad” aangeboden. Dit Manifest dient als basis voor de doorlopende dialoog die erop gericht is zowel de levendigheid in de stad ruimte te geven als de leefbaarheid voor bewoners te optimaliseren.

Petitie voor behoud van de maatschappelijke functie van de Lutherse kerk

De Lutherse Kerk in Leiden is de oudste protestantse kerkgebouw van de stad (1618). Met al haar kunst en geschiedenis behoort het tot een unieke parel in de monumentale stad. Helaas is de kerk in handen gekomen van een investeringsgroep die de kerk wil onttrekken van de publieke functie.

Leidenaren, cultuurliefhebbers, passanten en alle andere geïnteresseerden kunnen hier de petitie ondertekenen en er aan bijdragen dat dat iedereen van de kerk kan blijven genieten en dat de maatschappelijke functie van het gebouw blijft.