Privacy

De nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is vanaf 25 mei 2018 van toepassing in de hele Europese Unie en dus ook van toepassing op onze vereniging.  Hieronder vindt u ons privacybeleid wat is opgesteld om te formuleren hoe onze vereniging omgaat met uw privacy en uw gegevens.

Privacy Beleid