Over de vereniging

De Vereniging Pancras-West

De historische wijk Pancras-West omvat het deel van de binnenstad gelegen tussen de Oude Rijn, de Nieuwe Rijn en de Hooigracht.

De Vereniging Pancras-West zet zich ervoor in om onze wijk een prettige woon- en werkomgeving te laten zijn en blijven. Dit doen we door activiteiten te organiseren waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast participeren we in overleggen met de gemeente aangaande zaken die betrekking hebben op onze woonomgeving. 

Het doel van de vereniging is om de belangenbehartiging van de buurtbewoners, in de meest ruime zin van het woord. Daarnaast willen we de onderlinge cohesie tussen bewoners versterken.

Nieuws delen we via de website, onze buurtkrant PANgeCRAS en een nieuwsbrief via de mail. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, dan verzoeken we u een mailtje te sturen naar redactie.pangecras@gmail.com

Onze wijkvisie:
Wijkvisie Pancras-West

Ons privacybeleid

Word ook lid!

Lidmaatschap staat open voor de bewoners en ondernemers van Pancras-West en iedereen die de vereniging een warm hart toedraagt. De contributie bedraagt € 15,00 per huishouden per jaar.  Wilt u ook lid worden? Stuur dan een mailtje naar penningmeester@pancraswest.nl