Over de vereniging

De Vereniging Pancras-West

De historische wijk Pancras-West ligt in de Leidse binnenstad tussen de Oude Rijn, de Nieuwe Rijn en de Hooigracht.

Wijkvisie Pancras-West

De Vereniging Pancras-West zet zich ervoor in om onze wijk een prettige woon- en werkomgeving voor jong en oud te laten zijn. Dit doen we door te signaleren, faciliteren en te verbinden.

Nieuws delen we via de website, de ‘wijk-glossy’ PANgeCRAS en onze digitale nieuwsbrief.

Vision on living and working in the Pancras-West Neighborhood

The Pancras-West Neighborhood Association is committed to making our neighborhood a pleasant living and working environment, for young and old. We do this by observing and signaling, facilitating and connecting.

  1. Observing and signalling what is going on, also identifying what the municipality considers
    important and what is going on in the city.
  2. Facilitating what is identified, bringing people together. Communicate what is
    going on.
  3. Connection, not only with events like the neighbourhood drinks, but also
    connecting people at the municipality with local residents.

We share news via the website, the ‘district glossy’ PANgeCRAS and our digital newsletter.

Bestuur van de wijkvereniging

Het bestuur van wijkvereniging Pancras-West bestaat uit de volgende wijkbewoners:

Annelotte van den Broek, Kemilly Dearo, Noor Engbers, Frederike Fennema. Sam Messiaen, Annelies Riezenbroek, Philip Spinhoven en Julliette Tiel Groenestege

Ons privacybeleid