Over de vereniging

De Vereniging Pancras-West

De historische wijk Pancras-West omvat het deel van de binnenstad gelegen tussen de Oude Rijn, de Nieuwe Rijn en de Hooigracht.

De Vereniging Pancras-West zet zich ervoor in om onze wijk een prettige woon- en werkomgeving te laten zijn en blijven. Dit doen we door activiteiten te organiseren waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast onderhouden we contact met de gemeente wanneer er plannen zijn die onze woonomgeving zouden kunnen aantasten.

Actueel nieuws sturen we in een nieuwsbrief via de mail. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, dan verzoeken we u een mailtje te sturen naar info@pancraswest.nl

Lidmaatschap staat open voor de bewoners en ondernemers van Pancras-West en iedereen die de vereniging een warm hart toedraagt. De contributie bedraagt € 15,00 per huishouden per jaar.

Onze wijkvisie:
Wijkvisie Pancras-West

Ons privacybeleid