Kerstmarkt op de Hooglandse Kerkgracht?

Bewoners doen een oproep aan de burgemeester om het woongenot te respecteren en geen vergunning te verlenen

Was het een storm in een glas gl├╝hwein of dreigt er nog steeds een groots langdurig en ongewenst evenement voor de deuren van de bewoners aan de Hooglandse Kerkgracht te gaan plaats vinden? Uit de evenementenaanvraag blijkt dat de locatie is overboekt en dat het maximum voor het te organiseren evenementen met een hoog geluidsniveau voor deze locatie al is bereikt. Uit de berichten van Centrummanagement Leiden en de Vergunningsverlener van de Gemeente lijkt deze conclusie toch minder hard. Wijkbewoners eisen duidelijkheid.

Wat hieraan vooraf ging.

Eind augustus ontving het wijkbestuur van Centrummanager Gijs Holla een mailtje. Hierin kondigde hij aan dat er was gekozen een Kerstmarkt te organiseren op de Hooglandse Kerkgracht en niet meer op de Nieuwe Rijn omdat dat financieel niet haalbaar is. Qua sfeer zou deze markt meer sfeer en kwaliteit krijgen. Ook bij doorvraag over de opzet en mogelijke consequenties voor de buurt kwam er niet veel meer informatie uit het Centrummanagement. Deze informatie was volgens hen nog niet beschikbaar. Wel werd nogmaals benadrukt dat deze markt echt anders zou worden en beter. Geen ski-hut, geen harde muziek, geen horeca.

Bewoners van de Hooglandse Kerkgracht gingen zelf op zoek naar meer achtergrondinformatie en kwamen er al snel achter dat de organisatie van de Kerstmarkt was uitbesteed aan een externe partij die voornemens was om twee weken lang onder de bomen op de gracht een kerstmarkt te plaatsen, inclusief toiletten, fietsenstallingen en muziek. Bezoekers aan de markt moeten de weg gebruiken. Regulier verkeer over de gracht en Koppenhinksteeg zal hinder ondervinden. Bewoners maken ernstig bezwaar tegen het het hele idee van een Kerstmarkt voor de deur met ongewenst geluid, overlast van mensen, fietsen, geuren etc.

Wederom schuurt het flink tussen bewonersbelangen en belangen van Centrummanagement. Vroegtijdig overleg, eerlijkheid en transparantie worden gemist. Bewoners van de binnenstad krijgen ook nu weer het idee dat hun behoefte aan een fijne woonplek onderschikt is aan omzet en meer bezoekers. In een uiterste poging om gehoord te worden en hun woonomgeving een aangename woonbestemming te houden schrijven de bewoners van de Hooglandse Kerkgracht nu zelfs de burgemeester aan.

Hoe deze saga rond de Kerstmarkt verder loopt is op dit moment nog onduidelijk. Tenminste, niet wat de bewoners betreft, want die hebben hun antwoord klip en klaar in de vergunningsaanvraag gelezen: Locatie overboekt.

Pancras-West zoekt nieuwe bestuursleden

Woon je in Pancras-West en wil je de buurt nog beter leren kennen?

Ben je geïnteresseerd in de ontwikkeling van de wijk en de stad?

Heb je affiniteit met kunst / cultuur / ondernemerschap / energietransitie etc.

Wij zoeken enthousiaste nieuwe bestuursleden die mee denken en doen!

Wil je meer weten? Stuur dan een berichtje naar bestuur@pancraswest.nl.