Buurtschouw

Centrummanagement organiseert dit jaar in de binnenstad twee buurtschouwen, ook wel KVO-schouwen genoemd (keurmerk veilig ondernemen). De bedoeling van een KVO-schouw is de omgeving te beoordelen op netheid, gebruik van de publieke ruimte en veiligheid. Er vinden dit jaar twee schouwen plaats:

  • Donderdag 18 april 2024 van 10.00-12.00 uur
  • Donderdag 21 november 2024 van 10.00-12.00 uur
  • Telkens verzamelen ter hoogte van café Vooraf en Toe, Botermarkt 8

Wil je een keer kritisch door de buurt lopen en verbeterpunten aanbrengen, meld je dan aan bij Mevr. Monique STEENSTRA TOUSSAINT-DE JONG via milou@centrumvanleiden.nl

Leidse Hofjesfestival

In 2024 zal de vijftiende editie van het Leidse Hofjes Festival weer traditiegetrouw tijdens het Pinksterweekend plaatsvinden en wel op zondag 19 mei (13u-18u) en maandag 20 mei (11u-16u). Ook dit jaar zullen we weer dankbaar gebruik maken van de mogelijkheden op het Hooglandse Kerkplein. Dit plein is qua ligging, ruimte en mogelijkheden uitermate geschikt voor onze professionele optredens.

De optredens zullen plaatsvinden aan de zijkant van de kerk rechts om de hoek van de hoofdingang Hooglandse kerk. De programmering zal voornamelijk bestaan uit jonge aanstormende talenten en veelbelovende afgestudeerde musici die hun sporen op het internationale concertpodium al verdiend hebben. De muziek zal voornamelijk onversterkt zijn. Al met al een veelbelovend programma waar velen, alsook de bewoners van de directe omgeving gratis van kunnen genieten. 

De organisatie is in handen van Stichting Cum Laude Concerten die er voor zal zorgen dat alles in goede banen wordt geleid zodat mogelijke overlast tot een minimum beperkt blijft. We kijken uit u te mogen verwelkomen op de vele concerten die de stad weer in het zonnetje zetten en jaarlijks duizenden bezoekers trekken.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u een mail sturen naar Annet Besemer, productieleider Leidse Hofjes Festival, email: productie@leidsehofjesconcerten.nl

Herinnering Hoorzitting Voorstel Terrasvergunning Hooglandse Kerkplein

Aanstaande vrijdagochtend 16 februari vindt om 10.30 in het Stadskantoor (Bargelaan 190) de hoorzitting plaats waar de bezwaarschriften tegen de vergunningen voor een terras op het Hooglandse Kerkplein worden besproken. 

De initiatiefnemers hebben al veel reacties uit de buurt ontvangen. Wil je ook vertegenwoordigd zijn? Kom dan naar de hoorzitting. Aanmelden voor de hoorzitting kan door te mailen naar bezwaren@leidse-regio.nl

Indien je de petitie wil ondersteunen kan je handmatig ondertekenen kan bij Thea KOPPENAAL, Beschuitsteeg 9. Digitaal ondertekenen kan ook via pdf of door een foto te maken van het getekende document en op te sturen naar marissagriffioen@live.nl .

UPDATE – Petitie tegen voorstel terras Hooglandse Kerkplein

UPDATE

De bezwarencommissie heeft aangegeven dat de datum voor de hoorzitting is verplaatst naar 16 februari in de ochtend, zodat de advocaat van de Stichting Vrienden van de Hooglandse Kerk aanwezig kan zijn. Locatie en details volgen met de documenten van alle betrokken partijen twee tot drie weken voor de hoorzitting. 


Verder stond er een typo bovenaan de petitie. Aanmelden voor de hoorzitting kan door te mailen naar bezwaren@leidse-regio.nl (dus met koppelteken!) met de vermelding van kenmerk 1.2023.1100. 

https://pancraswest.nl/wp-content/uploads/2024/01/Petitie-Hooglandse-Kerkplein-Leefbaarheid-verdient-bescherming.pdf

Indien je de petitie wil ondersteunen kan je ofwel handmatig ondertekenen kan bij Thea KOPPENAAL, Beschuitsteeg 9.

Digitaal ondertekenen kan ook via pdf of door een foto te maken van het getekende document en op te sturen naar marissagriffioen@live.nl .

De publieke documenten uitgereikt door de gemeente zijn in te zien via  www.officielebekendmakingen.nl:

– de omgevingsvergunning: kenmerk Z/23/3561559

– de terrasvergunning: kenmerk Z/23/3545378

Informatiebijeenkomst Bibliotheek Nieuwstraat maandag 15 januari op het Stadhuis Leiden

Op maandag 15 januari houdt de gemeente een informatieavond over de toekomst van de BplusC-locatie in de Nieuwstraat. De gemeente stelt 3 scenario’s voor.

De informatieavond start om 19u, inloop vanaf 18u45. U kunt zich aanmelden bij Mevr. Linda VAN KOOPEREN via l.van.kooperen@leiden.nl

Hieronder vindt u een kopie van de bewonersbrief met meer gedetailleerde informatie.

https://pancraswest.nl/wp-content/uploads/2024/01/2023-337-bewonersbrief-Bibliotheek-definitief-1.pdf

Uitnodiging Nieuwjaarsborrel Pancras-West

Het bestuur van buurtvereniging Pancras-West nodigt u uit op de nieuwjaarsborrel op zondag 14 januari in Grand Café de Burcht om 16u. Graag willen we met u het glas heffen op een gezond en succesvol 2024.

Wij wensen u alvast fijne feestdagen toe.

Names het Bestuur Pancras-West

Philippe, Annelotte, Sam

Overleg gemeente, bewoners en ondernemers over Nieuwstraat

Op 5 juli j.l. vond er een overleg plaats over de voorgenomen maatregel om de Nieuwstraat tweerichtingsverkeer te maken. De vertegenwoordigers van de gemeente gaven een inkijkje in het grotere geheel: een groene vitale en autoluwe binnenstad met zero emissie.

Waarom dit overleg? Na het afsluiten van de Hartesteeg en Beschuitsteeg is de verkeerssituatie in de Nieuwstraat en rondom de Hooglandse Kerk aanzienlijk verslechterd. Er is slechts één mogelijkheid om de wijk te verlaten, de straten zijn smal en vaak geblokkeerd door stilstaand verkeer en vaak wordt er tegen de rijrichting ingereden.

Om deze situatie te verbeteren wordt tijdens deze bijeenkomst een plan gepresenteerd en bediscussieerd om de Nieuwstraat tweerichtingsverkeer te maken. Uit de levendige discussie wordt duidelijk dat zowel ondernemers als bewoners geen voorstander zijn van de voorgenomen maatregel om de Nieuwstraat tweerichtingsverkeer te maken.

Hoe dan wel de verkeerssituatie verbeteren?

Allereerst is het van belang om het uiteindelijke gezamenlijke doel voor ogen te houden: een autoluwe en groene binnenstad. Alle tussentijdse acties en maatregelen zouden hier een bouwsteen voor moeten zijn. Met een maatregel om uitsluitend kleinere, schonere en lichtere vrachtauto’s toe te staan worden de verkeersproblemen in onze historische wijk al een stuk kleiner zijn. Daarnaast zijn er op de Hooigracht een groot aantal laad- en losplekken. Als deze worden gebruikt en het vrachtverkeer niet meer de wijk inrijdt wordt er ook veel overlast voorkomen. Overigens is het ook aan de gemeente om zijn vervoersmiddelen door de wijk aan te passen en hier wellicht het voortouw in te nemen.

De gemeente heeft aangegeven alle opmerkingen en adviezen uit deze bijeenkomst mee te nemen en is voornemens een vervolgbijeenkomst te organiseren.