Update Kaasmarkt ‘Dak af jûh’

Zoals u wellicht zult weten voert onze wijkvereniging samen met vereniging Maredorp nog steeds een rechtszaak over de gang van zaken rondom het ‘Dak af jûh’ evenement gehouden afgelopen jaar op 2 en 3 oktober.

Maandag 25 juni  heeft de zitting bij de rechtbank Den Haag plaatsgevonden. Wij hebben ons standpunt kunnen toelichten en zo nodig kunnen  verduidelijken. Uitspraak tussen twee en uiterlijk zes weken.

In het geval wij door de rechter in het ongelijk gesteld zouden worden en er dit jaar toch weer op 2 oktober een evenement op de Kaasmarkt zal plaatsvinden, heeft Martin Braam, evenementen coördinator en in die hoedanigheid vertegenwoordiger van de burgemeester toegezegd dat in dat geval het evenement om 01.00 uur i.p.v. om 02.00 uur afgesloten kan worden. Ook de vertegenwoordiger van de 3 oktober vereniging, die dit jaar het muziekevenement wil organiseren, heeft tegenover ons een dergelijke toezegging gedaan. Dat is hoe dan ook al winst.

Vorige week verscheen in de stadskrant de aanvraag voor de evenementen vergunning voor het muziekfeest van dit jaar 2 oktober. Hiertegen hebben we een zienswijze ingediend.